5.3.2017

Kuten tunnettua Duudsonien käsitys sopivasta on usein kovin erilainen kuin meidän muiden – eikä käsitys sopivasta työasusta tee poikkeusta.

“Meanwhile in Finland” -videosarja on Tekesin, Duudsonien ja suomalaisten kansainvälistä kasvua hakevien yritysten yhteistyössä toteuttama kampanja. Sen kolmannessa osassa Duudsonit kisailevat kylmänkestävyydestään arktisissa olosuhteissa ja vierailevat Työterveyslaitoksen Oulun toimipisteessä sijaitsevassa kylmälaboratoriossa. He kilpailevat, kuka kestää olla pisimpään kylmäkammiossa ainoana suojanaan joko foliota, kuplamuovia tai pahvia.

Näin Työterveyslaitoksen tutkimusinsinööri Kirsi Jussila analysoi kilpailun tuloksia. Hän on perehtynyt työntekijöiden kylmältä suojautumiseen.

– Jos pitäisi valita, pukeutuako pahviin, folioon vai kuplamuoviin arktisiin olosuhteissa, valitsisin kyllä kuplamuovin, Jussila naurahtaa.

Lämmöneristeen keskeinen osa on lähellä ihoa pysyvä, paikoillaan oleva ilmakerros, ja ehdotetuista materiaalivaihtoehdoista eristävän ilmakerroksen saa helpoiten aikaan kuplamuovilla. Lämmön kuljettumista iholta tuulen mukana kaikki käytetyt suojausmenetelmät ehkäisevät, edellyttäen että suojaukset peittävät ihoalueet kunnolla.

– Pään suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä ihmisen kehon lämmönluovutuksesta merkittävä osa tapahtuu nimenomaan pään kautta, Jussila korostaa.

Kenties juuri pään suojauksen epäonnistuminen johti tappioon tässäkin kisassa.

Entäpä folion ominaisuudet – heijastaako se todella ihon lämpöä takaisin, kuten yksi Duudsoneista epäili, vai toimiiko todellisuudessa ennemminkin lämmön johtimena ilman muuta eristekerrosta?

– Juuri metallin lämpöä takaisinheijastavaan ominaisuuteen perustuu avaruuspeitteen toiminta, joten ajatuksella sinänsä on perusteensa. Lämpö ei kuitenkaan saisi päästä karkaamaan avoimista kohdista. Metalli ei myöskään saisi koskettaa ihoa, koska silloin lämpö johtuu metallin kautta tuulen vietäväksi, Jussila toteaa.

Hyvä työasu suojaa ja pitää lämpimänä

Hyvä työasu -10 °C lämpötilassa tuulen nopeuden ollessa 7,5 m/s pitää sisällään ainakin seuraavat:

  • kosteutta iholta siirtävä aluskerrasto
  • lämpöä eristävä (eli ilmaa sisältävä) välikerrasto
  • tuulelta ja muilta ulkoisilta tekijöiltä suojaava päällimmäinen kerros
  • hyvä käsien, jalkojen ja erityisesti pään suojaus

Duudsonit kisailivat kymmenen asteen pakkasessa tuulen nopeuden ollessa 7,5 m/s. Ihan tyypillisessä oululaisessa kelissä siis. Kuvassa tutkimusinsinööri Kirsi Jussila säänmukaisessa työvaatetuksessa. Vieressä lämpökameralla otettu kuva, joka havainnollista erityisesti pään suojaamisen merkitystä.

Kylmänsieto on yksilöllistä

Yksistään käytettyjen suojainten erot eivät kuitenkaan riitä selittämään Duudsonien kilpailumenestystä.

– Kylmänsieto on varsin yksilöllistä. Siihen vaikuttavat niin henkilön ikä, fyysinen kunto, rasvakudoksen määrä ja laatu kuin sukupuolikin. Myös tilanteen vaatima lihastyö, perusaineenvaihdunnan taso ja lihasvärinän määrä vaikuttavat. Karkeasti voisi todeta, että paras kylmänsieto olisi nuorella, terveellä, hyväkuntoisella, hyväntuulisella, runsaan rasvakerroksen omaavalla yksilöllä, kuten uroshylkeellä, tutkimusprofessori Hannu Rintamäki Työterveyslaitoksesta toteaa.

Videosarja lisää tietoisuutta suomalaisesta huippuosaamisesta

“Meanwhile in Finland” -videosarjan tavoitteena on nostattaa tietoisuutta suomalaisesta huippuosaamisesta ja rohkeudesta tehdä asioita toisin. Työterveyslaitos on mukana sarjan kolmannessa videossa, jossa esitellään arktista huippuosaamista.

Työterveyslaitos on työskennellyt arktisen ja pohjoisen työn työhyvinvointiasioiden parissa pitkään ja erityisesti pohjoisimman Oulun toimipisteemme perustamisen jälkeen (1973). Tutkimuksemme ja palvelumme tukevat laajasti pohjoisten alueiden työelämää työterveyden ja –turvallisuuden näkökulmista.

Kylmätutkimuksessa keskitymme erityisesti työkyvyn, palautumisen, terveysvaikutusten, kylmältä suojautumisen ja henkilökohtaisten suojainten käytön teemoihin. Teemme tutkimusta sekä työpaikoilla että kokeellisesti. Kokeellista tutkimusta varten meillä on kansainvälisesti ainutlaatuinen kylmälaboratorio Työterveyslaitoksen Oulun toimipisteessä.