Opas on tarkoitettu työterveyshuollon asiantuntijoille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat eläinlääkäreiden työterveyshuoltoa. Kirja soveltuu myös yrittäjäeläinlääkäreille sekä eläinlääkäreiden työnantajille, jotka laativat työsuojelun toimintaohjelmia. Eläinlääkäriä opas auttaa pohtimaan oikeita työtapoja, joilla voi ehkäistä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia.

Suomen Eläinlääkäriliitto ja Työterveyslaitos ovat koonneet oppaan yhdessä. Merkittävä osa tiedoista pohjautuu vuonna 2000 tehtyyn eläinlääkäreiden työoloja ja terveyttä koskevaan kyselytutkimukseen. Tähän 2018 verkossa julkaistuun toiseen, uudistettuun painokseen on päivitetty luvut Eläinlääkäreiden työkenttä on laaja ja Raskaana työssä. Lisäksi päivityksiä on tehty Lukijalle-lukuun sekä sivuille 21, 22, 58, 80 ja 81. Loppuvuodesta 2018 päivitetään vielä luku Eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit.

>>Lataa opas
>>Opas Issuu-palvelussa