24 July 2020

Updated 24 July 2020 (published 22 April 2020)

Sidee Korona fayras loo helaa?

Cudurka cusub ee Coronavirus (SARS-CoV-2) sida aasaasiga ah wuxuu ku faafaa duul duulka dheecaanka marka qof cudurka qaba uu qufaco ama hindhiso. Markaad dadka kale ka ag dhawdahay, cudurka caronavirus sidookale waxaa la iskuugu gudbin karaa taabashada hadii, tusaale ahaan, qof cudurka qaba uu ku qufaco gacmahiisa kadibna taabto qofkale. Ma jiraan kiisas la ogyahay oo lagu kala qaaday alaabaha, xayawaanada ama cuntooyinka.

Taxaddarada gaariga gudihiisa 

Dareewalka waxa waaye in laysku dayo in lagu badbaadiyo isteerin badbaadis ah ama caag saxan joogto ah ama joogto ahayn.

 • Haddii la heli karo gaadiid kala duuban, waxaa la isticmaalaa gaadiidka leh isteerin badbaadis ah.
 • Qalab badbaadis oo joogto ahayn waxaa laga dhisi karaa caag wax laga arki karo tusaale ahaan caag polykarbonaat ah. Qalabka badbaadiska qofka keligiisa wuu dhisi karaa, laakin waxaa jira adeegyo la bixio lagu dhiso oo wanaagsan.
 • Qalabka badbaadiska waxa waaye in la dhiso sida in uu shaqada dareewalka ka istaagin iyo weliba sida kasoo bixi lahaa gaariga xilliga shil ku dhex jira.
 • Haddii derbiga badbaadiska diyaar uu ku yahay gaadidka, baadbaadis dheeraad waxaa la soo jiidi karaa xarig kala fogeyn dhexda dareewalka iyo rakaabka iyo waxaa lugu xeri karaa xarigga gaar ahaan kuraasta ugu horeya ee  gaadiidka wayn.
 • Hadduu gaadiidka diyaar u yahay albaabyo laga soo galo oo ahayn dareewalka albaabkiisa hore ku yaalo makiinadda qiimaha lagu bixiyo kuwaas waxa waaye in la isticmaalo sida ugu horeyn.

Tilmaamooyin loogu talagalay darawalka 

 • Gaadiidka u kaydsi gacmo dhaqis aalkol ah, haddii dareewalka ama shaqaalaha ay u ahayn macquul gacmo in ay ku dhaqaan saabuun iyo biyo. Fiirso Hay’adda caafimaadka iyo ladnaansho (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)) tilmaame.
 • Ku dabool weelka qashinka gaadiidka bacyo oo si fudud laga siibi karo ama rakaabka sii bac qashin gooni ah haddii loo baahnaado. Ka bixi qashinka bacda ku dhex jira gaadiid wadidda kaddib, bacda ka xir geeska ama koollo ku xir iyo bacyaasha ku soo shub qashinka isku qasan (sekajäte) oo la gubayo.
 • Gacmaha iska dhaq ama isticmaal wixii gacmo lagu dhaqo haddii aad gacantaada sidiis ah ku taabaday rakaabka wixii galabka qiimaha lagu bixin lahaa, alaabta lagu safarro ama qashinka uu reebay.
 • Gacmo-galoof la isticmaalay waxa waaye in aa la siibo iyo la dhigo meesha qasinka isku qasan (sekajäte) taabasho la’aantiisa dhinaca dusha banaan. Tilmaame ka fiirso sida gacmo-galoof loo siibo.
 • Gacmaha iska dhaq marka aad bareeg qaadanaysid iyo marka raashin cunaysid, ama haddii sigaar cabbaysid. Gacmahaaga dhaq marka aad shaqada ka baxaysid oo gurigaaga aadaysid.
 • Iska jir in aad wajigaaga ku taabadid gacmo la dhaqin gaar ahaan afka, sanka iyo indhaha.
 • Darawalada tagaasida (Inva-taksi, Kela-taksi) ee wada dadka kamidka ah kooxaha halista ku jira (tusaale. sida dadka wayeelka ama naafada ah) waxaa lagula taliyaa inay qaataan gafuur-xir nooca qalliinka.
 • Gafuur-xiryaasha iyo gacmo-gashiyada la isticmaalay ee la qubi karo waa in laiska bixiyo oo lagu rido wasaqda laisku aruuriyay. Iska bixi gacmo-gashiyada adiga oo aan taabanin dushooda sare. Dhaq gacmahaada kadib markaad iska bixiso gacmo-gashiyada. Ka eeg tilmaamo https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/Malliratkaisu_Kertakayttokasineiden_riisuminen.pdf

Ilaalinta darawalka iyo dadka kale, hadii qof rakaab ah uu qufa

 • Ha daarnaado qaboojiyaha baabuurka inta safarka lagu jiro. 
 • Haddii aad aragtid rakaad oo xanuunsan, isaga ugu yaraan 1 mitir iska fogey, haddii macquul ay tahay. Wadidda Taxi-ga ee gaadiidka dadka (henkilöauto) waxaa talo u eh in la fadiisto kuraasta gadaal ku yaalo ee geeska midig.
 • Basas ama gadiid kale  haddii qof si xoog u qufaca waxa waaye in aa laga fogeeyo (sida ugu wanaagsan 2 mitir) rakaabyaha kale, haddii macaquul ay tahay. Rakaabka isbitaalka u socdo, haddii la haysto, waxaa la sii karaa badbaadsasho afka-sanka lagu daboolo markiba safarka oo yahay safar fog.
 • U kaydsi weliba Taxi-ga fasaleeti, sida rakaabka ku hindiso ama ku qufaca fasaleetiga, hadduu isagu isticmaali karin badbaadsasho afka-sanka lagu daboolo ama la haysan. Haddii loo bahnaado rakaabka ka codso si saaxiibtinnimo camal in uu ku qufaca fasaleetti hal mar la isticmaalo ama garabkiisa.

Dhaqidda gadiidka, haddii gaadiigka fuulnay qof oo laga shakiyay oo haayo cudurka Korona fayras

 • U kaydsi gaadiidka baakad dhaqsi dhaqit ah maro lagu talagalay desinfekshin ama ku jira dhalo buufis dhiyaar ah ku dhex jira daawo dhaqid desinfekshin (tusaale ahaan oo daawo alkohool ama daawo 0,05 % natriumhypoklorit) oo lagu tirtiri karo gaadiidka wadidda kaddib dusha gaadiidka gudihiisa.
 • Isticmaal marooyin wax lagu tiro hal mar la isticmaallo aad ku tirtiraysid iyo ku shub qashinka isku qasan (sekajäte) marka la isticmaalay kaddib.
 • Xasuuso in aad qallabka qiimaha lagu bixiyo, qabashada albaabka, kaalmeyn gacmaha, geedka qashinka, furaha gaadiidka iyo isteerinka.
 • Isticmaal galoof-badbaadis marka aad adeegsanaysid daawada desinfekshinka.
 • Haddii aad ka shakisid si adag cudurka Korona fayraska in aad ka heshay raadka, waxa waaye in la dhaqo gudaha gaadiidka oo dhan gaadiid waddista kaddib. Ka fiirso tilmaamaha wax dhaqista  Ha’yadda shaqadda iyo caafimaadka (Työterveyslaitos). (lisää linkki)

Xirriirka caafimaadka

 • Hadii aad iskaga shakiday inaad qaaday cudurka COVID-19, taleefoon kula xiriir adeeg bixiyahaada caafimaadka shaqada ama xarunta caafimaadka ee deegaanka, waxaa tilmaamo laguu siin doonaa baaritaanka hadii ay habboon tahay. Waxaad sidookale sameyn kartaa qiimayn astaamo adiga oo isticmaalaya bogga intarnetka Omaolo-website.
 • Ha waddin iyo ha u adeegin macamiilka, haddii aa ku haayo qando yar iyo qufac iyo aad ka shakisid in uu ku haayo cudurka COVID-19.

The guidelines of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) are drawn up together with the Ministry of Social Affairs and Health (SMAH) and the Finnish Institute for Health and Welfare. We also follow the publications of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the World Health Organization (WHO).

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), COVID-19

World Health Organization (WHO), coronavirus