Deliverables

Eri ikäisten ihmisten hahmoja

Scientific articles 

Alho, Juha & Lassila, Jukka. 2022. Assessing Components of Uncertainty in Demographic Forecasts with an Application to Fiscal Sustainability. Etla Working paper 92. 

Blog posts

Leinonen, Taina & Kulha, Kristiina. 2022. Väestörakenteen muutosta pitää tarkastella elämänkaaren ja talouden näkökulmasta. TTL Blogi 23.3.2022. in Finnish.

Reports

Tilannekuvaraportti 2021 (Strateginen tutkimus, in Finnish)

Read also

News and updates >>