Deliverables

Eri ikäisten ihmisten hahmoja

Scientific articles 

Alho, Juha & Lassila, Jukka. 2022. Assessing Components of Uncertainty in Demographic Forecasts with an Application to Fiscal Sustainability. Etla Working paper 92. 

Leinonen, Taina, Viikari-Juntura, Eira, Solovieva, Svetlana. Työajanodotteet ja menetetyt työvuodet yleisessä väestössä ja eri toimialoilla vuosina 2010, 2013 ja 2016. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2022:10–22.

Leinonen, Taina, Viikari-Juntura, Eira, Solovieva, Svetlana. Has the share of the working life expectancy that is spent receiving a partial or full disability pension changed in Finland over the period 2005–2018? A longitudinal register-based study. BMJ Open 2022;12:e061085.

Blog posts

Leinonen, Taina & Kulha, Kristiina. 2022. Väestörakenteen muutosta pitää tarkastella elämänkaaren ja talouden näkökulmasta. TTL Blogi 23.3.2022. in Finnish.

Reports

Tilannekuvaraportti 2021 (Strateginen tutkimus, in Finnish)

Read also

News and updates >>