28.1.2019

Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® –koulutus palvelee hoitajia ja avustajia, joiden työhön sisältyy potilaiden siirtoja, nostoja tai liikkumisen avustamista.

– Englanninkielinen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® –koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille sekä kaikille englanninkielisestä ergonomiakoulutuksesta kiinnostuneille hoitotyöntekijöille, kertoo Työterveyslaitoksessa koulutuksesta vastaava Erja Sormunen.

– Koulutuksen suorittaneet opiskelijat saavat Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortin , joka on voimassa viisi vuotta. Kortin saavat sekä suomenkieliseen että englanninkieliseen koulutukseen osallistuneet opiskelijat, Sormunen jatkaa.

Oulun ammattikorkeakoulussa on linjattu, että opiskelijoilla on oikeus opiskella englanniksi 30 opintopistettä.

– Globalisaation myötä sote-ammattilaisten liikkuvuus lisääntyy. Suomeen tulee ulkomailla kouluttautunutta hoitohenkilöstöä ja Suomessa kouluttautuneet muuttavat ulkomaille. Ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen edellyttää kykyä omaksua uutta tietoa ja opetusta myös englanninkielisenä, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkintovastaava Eija Mämmelä.

Mämmelä pitää hyvänä asiana myös sitä, että potilassiirtojen ergonomiaa opetetaan samalla tavalla sekä työpaikoilla että työhön valmistavassa koulutuksessa.

Oulun ammattikorkeakoulussa ergonomiakortti-koulutuksista kerätty palaute on ollut kannustavaa:

“The ergonomic patient handling means more than only physical patient’s transfer. I learned also that the one goal of ergonomics is to develop the safety and health of work.”

“In my opinion, studying ergonomic patient handling is important for the well-being of both workers and patients. After completing this course, I can guide other healthcare workers to plan safe patient transfers as well as work on ergonomic way.”

“In conclusion, once this subject is finished and I am back in my country, I will continue practicing these methods in order to acquire a better technique when transferring patients, as well as on my own body.”

Tutustu myös