1.2.2018

Tiedote 6/2018

– Kuntasektoriin kohdistuu paljon muutospaineita. Tutkimuksestamme selvisi, että yhä useampi työntekijä kokee työssä tapahtuvien muutosten tulevan yllättäen ilman, että heillä on mahdollisuutta vaikuttaa niihin, kertoo tutkimusprofessori Mika Kivimäki Työterveyslaitoksesta.

Vuonna 2017 näin koki 45 prosenttia työntekijöistä. Kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli 6 prosenttiyksikköä. Muutos raportoitiin eri ammattiryhmissä sairaala-apulaisia ja siivoojia myötä.

– On selvää, että Sote-muutos ja siihen liittyvä työnantajan vaihtuminen voivat lisätä epävarmuuden tunnetta. Vastauksiin saattoi kuitenkin vaikuttaa myös sote-uudistuksesta riippumattomat muutokset työssä, sanoo Kivimäki.

Myös työntekijöiden uniongelmat lisääntyivät. Alle 50-vuotiaista joka neljäs raportoi uniongelmia, kun vuonna 2012 näin teki joka viides. Yli 50-vuotiailla muutokset olivat pienempiä – uniongelmia oli nyt 30 prosentilla ja viisi vuotta sitten 27 prosentilla.

– Työhön liittyvät kuormitustekijät tutkitusti lisäävät univaikeuksia, joskaan näistä kyselytuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä suorasta syy-seuraussuhteesta, toteaa erikoistutkija Paula Salo Työterveyslaitoksesta.

Johtaminen parantunut

Kyselyssä ilmeni myös myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi arviot johtamisen oikeudenmukaisuudesta paranivat 7 – 8 prosenttia kaikissa ikäryhmissä.

Tämä on tärkeää, koska oikeudenmukaiseksi koettu johtamisen on tutkimusten mukaan yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Myös vuonna 2016 tehdyn Kunta10-tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset, sanoo Kivimäki.

Sen sijaan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien väheneminen muutosten suunnittelussa oli tässä tutkimuksessa selvempi kuin muissa kunta-alaa koskevissa selvityksissä, jatkaa Kivimäki.

Työterveyslaitoksen syksyllä 2017 tekemään henkilöstön hyvinvointikyselyyn vastasi yli 9000 työntekijää Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireistä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta. Kyselylomakkeen saaneista 74 % vastasi siihen. Tutkimus on osa Työterveyslaitoksen Kuntasektorin seurantatutkimusta, joka on aloitettu vuonna 1997 ja johon kuluu myös Kunta10-tutkimus.

 

Lisätietoja:
Mika Kivimäki, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos ja professori Helsingin yliopisto
puh. 050 448 9300, mika.kivimaki(at)helsinki.fi
Paula Salo, erikoistutkija Työterveyslaitos ja professori Turun Yliopisto,
puh. 030 474 7553, paula.salo(at)ttl.fi
Suvi Vesa, tutkija, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7539, suvi.vesa(at)ttl.fi

Hankkeen nettisivut

Tutustu myös:

Kunta10-tutkimus (tiedote 19.1.2017)

www.sotelainen.fi