27.2.2017

Tiedote 13/2017

Epoksiyhdisteet ovat voimakkaasti ihoa herkistäviä kemikaaleja, joita käytetään muun muassa kaksikomponenttisissa maaleissa ja liimoissa. Rakennusalalla epoksituotteita käytetään esimerkiksi lattioiden pinnoituksessa sekä betonin ja laatoitusten korjaus- ja saumaustöissä.

– Vanhojen viemäriputkien sisäpuolinen pinnoitus on aiheuttanut viime vuosina enenevästi ammatti-ihotauteja, erityisasiantuntija Katri Suuronen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Epoksiyhdisteiden aiheuttamat allergiset kosketusihottumat ovat usein niin vaikeaoireisia, ettei työntekijä voi enää käsitellä epoksituotteita vaan hänen on vaihdettava alaa.

Tutkimuksessa selvitettiin allergisoivia aineita, riskiammatteja ja suojautumistapoja

Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla -tutkimushankkeessa selvitettiin epoksiallergiaa aiheuttavia aineita ja riskiammatteja sekä keinoja suojautua epoksikemikaaleilta. Tutkimuksen aineistona käytettiin Työterveyslaitoksen potilasaineistoja ja mittaus- ja havainnointituloksia rakennuspinnoitustyöpaikoilla.  Lisäksi hankkeessa koottiin tietoa epoksikemikaaleille soveltuvista suojakäsineistä, tehtiin laboratoriossa suojakäsinemateriaalien läpäisevyyskokeita sekä kokeiltiin, miten kovettumattoman epoksin voi pestä pois iholta. Hanke toteutettiin vuosina 2013-2016.

Ihon suojaamiseksi tarvitaan kemikaalinsuojakäsineet yhdistettynä useisiin kertakäyttökäsineisiin

Työterveyslaitoksen potilaista kaikilla oli käsi-ihottumaa ja yli puolella lisäksi kasvo-ihottumaa. Tutkimuksessa laadittiin uudet diagnostiset ohjeet epoksiyhdisteitä käsittelevien potilaiden ihotestaukseen. Työpaikkakäynneillä todettiin, että epoksiyhdisteitä levisi levityskohteesta työvaatetukselle, työkaluihin ja työkohteiden pinnoille, mikä lisää tahattomien ihokosketusten riskiä.

Työssä käytettiin yleisesti nahka-tekstiilikäsineitä, jotka läpäisevät helposti pinnoitekemikaaleja ja lisäävät siten altistumista.

– Tehokkaaksi ihonsuojaukseksi todettiin pitkävartinen kemikaalinsuojakäsine yhdistettynä useisiin kertakäyttökäsineisiin, joita riisuttiin vaiheittain: tällä pystyttiin myös välttämään kemikaalien leviäminen ympäristöön, Suuronen kertoo.

Hengityksensuojaimen käyttö ei ole aina välttämätöntä epoksipinnoitustyössä, mutta etenkin kasvomaskilla ja suodattimilla varustetut puhallinsuojaimet koettiin miellyttäviksi käyttää. Ne suojaavat samalla kasvot ja silmät kemikaaliroiskeilta.

Työterveyslaitoksen julkaisemat ohjeet auttavat tekemään epoksityötä turvallisesti

Tutkimuksen pohjalta julkaistiin vuonna 2015 ”Epoksikansio – kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä” -opas. Kansio sisältää yksinkertaisia ohjeita mm. riskinarvioinnista, ihon suojaamisesta, työntekijöiden perehdyttämisestä ja terveysseurannasta. Epoksikansio julkaistaan kevään 2017 aikana myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi Työterveyslaitos on julkaissut malliratkaisuja suojautumisesta ja turvallisista työtavoista viemärinsaneerauksessa ja muussa rakennuspinnoitustyössä. Ohjeiden avulla on mahdollista tehdä epoksityötä turvallisesti, ihoaltistumista välttäen. Työterveyslaitos toivoo, että epoksiyhdisteiden aiheuttama ihottumariski tunnistetaan rakennusalalla, ja että Epoksikansio ja malliratkaisut otetaan aktiiviseen käyttöön kaikilla pinnoitustyöpaikoilla ja alan oppilaitoksissa.

 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Katri Suuronen, Työterveyslaitos, p. 030 474 2576, katri.suuronen[at]ttl.fi

TTL® Suojainasiantuntija, Erikoistyöhygieenikko Erja Mäkelä, Työterveyslaitos, p. 030 474 2595, erja.makela[at]ttl.fi