Ympäristöämme on rakennettava ihmistä varten ja ihmistä ajatellen. Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä.

Ihmisen toimintaympäristön onnistunut kehittäminen vaatii laajaa kokonaiskäsitystä ergonomiasta. Tarvitaan fyysistä ergonomiaa – miten ihminen mahtuu tilaan ja voi vaivoitta tehdä työnsä. Lisäksi tarvitaan kognitiivista ergonomiaa – miten ihminen havaitsee ja ymmärtää laitteiden antaman tiedon ja kykenee käsittelemään laitteita ongelmitta. Organisatorinen ergonomia puolestaan tarkoittaa sitä, miten töitä järjestetään ja miten teknisiä järjestelmiä kehitetään ihmisille sopiviksi.

Ergonomia-kirjan ensimmäisessä osassa on ergonomian yleisperiaatteet ja tietoa ihmisen rakenteesta ja toimintamekanismeista. Toisessa osassa on käsikirjatietoa ja ohjeita käytännön suunnitteluongelmien ratkaisemiseen. Kolmannessa osassa on ergonomian kehittämistapoja sekä keinoja edistää yhteistyötä ja kytkeä ratkaisut ennakoivasti suunnitteluprosesseihin. Kirjassa on laajasti huomioitu ergonomiaan liittyvät säädökset ja standardit.

>> Ergonomia-opas Julkarissa