25.4.2018

Tiedote 19/2018

Suomessa on noin 20 000 ammattitaiteilijaa ja 113 600 kulttuuritoimialoilla työskentelevää. Lisäksi esittävien taiteiden toimialalla toimii suuri joukko teknistä, avustavaa ja hallinnollista henkilöstöä sekä tilastojen ulkopuolella olevia itsensä työllistäjiä ja apurahan saajia. Näiden henkilöiden kohdalla työpaikan työturvallisuuden hallinta ja turvallisuuskulttuuri vaihtelevat merkittävästi, sillä työturvallisuuteen käytettävissä olevat resurssit, toimintatavat ja osaaminen voivat poiketa suuresti toisistaan projektista riippuen. Työtä tehdään yksin tai jopa satoja henkilöitä työllistävissä yksiköissä, vakituisissa tai esityskohtaisissa työ- ja toimeksiantosuhteissa.

– Floor is Yours! -tutkimuksessa arvioimme esittävien taiteiden turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatua tietoa hyödynnetään käytännönläheisesti turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä siten, että toimialan erityispiirteet tulevat huomioiduksi, vanhempi tutkija Pia Houni Työterveyslaitoksesta kertoo.

Tutkimus käynnistyy valtakunnallisella, yhteiskumppaneiden välityksellä koko kentän tavoittavalla kyselytutkimuksella huhtikuun lopulla. Hankkeessa toteutetaan myös työpajoja, joissa edistetään systeemitason turvallisuusajattelua ja tuetaan arjen työturvallisuustyötä.

– Tutkimus on laajuudessaan ainutlaatuinen: ensimmäistä kertaa koko esittävän taiteen kenttä käy yhteiseen keskusteluun työturvallisuuskysymyksistä. Asiasta viritellään myös julkista keskustelua ja sitä kautta aihetta tuodaan yleiseen tietoisuuteen, Houni kertoo.

– Tietoisuuden kasvu toimii osaltaan kulttuurin muutoksen edistäjänä, jossa taiteellinen työ ja luovuus sekä systemaattinen toiminta työn, työolojen ja työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kulkevat rinnakkain. Samalla alalla toimivien mahdollisuudet omaehtoiseen työturvallisuuden kehittämiseen ja siitä huolehtimiseen paranevat, hän kuvaa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Näyttelijäliiton, Muusikkojen liiton, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Suomen kansallisooppera ja -baletin, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Taideyliopiston, Suomen konservatorioliiton, Esittävien taiteiden oppilaitosten liiton ja Tanssin aluekeskusten (Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Pohjoinen tanssin aluekeskus/JoJo, Routa, Rimpparemmi (Pyhäjärvi), Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Tanssin aluekeskus Helsinki/Zodiak) kanssa.

Lisätiedot:
Pia Houni, vanhempi tutkija
Työterveyslaitos
p. 043 824 4501
pia.houni(at)ttl.fi

Susanna Visuri, vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos
p. 046 851 5912
susanna.visuri(at)ttl.fi

Hankkeen www-sivu: https://www.ttl.fi/floorisyours
Twitter: #stagelleturvallisesti
Instagram: @stagelleturvallisesti