19.5.2017

Tiedote 28/2017 

‒ Ihmiset luovat uuden soten. He ovat tukipilari, joka kannattelee sotea vähintään yhtä suuresti kuin rakenteelliset, hallinnolliset ja rahoitukselliset järjestelyt. Hyvä työilmapiiri näkyy asiakaspalvelussa, muistuttaa johtaja Päivi Husman Työterveyslaitoksesta.

‒ Sotessa työtä tekevät tulevat uudistuksen myötä kohtaamaan monia suuria muutoksia. Henkilöstöä pitää tukea riittävästi muutoksen eri vaiheissa. Tällä hetkellä henkilöstö kokee suurta epävarmuutta, mikä voi heijastua myös terveyteen ja työkykyyn. Nyt olisikin tärkeää ottaa henkilöstö aktiivisemmin mukaan suunnitteluun, lisätä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan ja jakaa heille tietoa.

Työterveyslaitoksen Sotelainen-kampanjassa seurataan Seitsemän sotelaisen tarinaa uudistuksen ajan: miten uudistus vaikuttaa heidän työhönsä ja työyhteisöönsä, mitä he toivovat uudistukselta.

Ensimmäiseksi on äänessä päihdehuollon johtaja Janne Tapola Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksesta Mäntyharjulta.

‒ Sote-uudistus on tarjoamassa meille vähintään pienen maanjäristyksen.

‒ Viime viikolla henkilöstölle kerrottiin, että neuvottelemme palvelutuotannon ja henkilöstön siirrosta paikallisen Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) vastuulle mahdollisesti jo vuoden 2018 alusta. Tämä herättää paljon huolta ja pohdintaa.

‒ Asiakastyön näkökulmasta nykyinen kuntayhtymämalli luo tarpeettomia raja-aitoja: esimerkiksi asiakkaan palvelutarve arvioidaan usein meillä, mutta päätös tehdään toisten organisaatioiden sisällä. Päihdehuollon asiakkaiden palveluketjut on nykyisin niin huonosti vaiheistettuja, ettei sote-uudistus ainakaan huonompaa voi tarjota tilalle.

‒ Tärkeää on, että ei riidellä, vaan rakennetaan. Jos ideologia ja käytäntö eivät ole sovitettavissa yhteen, ei käytäntö voi väistää, kiteyttää Tapola

 Lisää sotelaisten näkemyksiä kuulemme kevään mittaan.

Toivomme, että mahdollisimman moni sotelainen innostuu osallistumaan #sotelainen-keskusteluun sosiaalisessa mediassa, työpaikan kokouksissa ja kahvipöydissä, sanoo Husman.

‒ Päättäjiä kehotamme ottamaan henkilöstön edustajat kaikilta tasoilta mukaan suunnittelupöytiin. Yhteinen suunnittelu kantaa hedelmää parempana sote-palveluna.

Kehu ja kiitä sotelaista

 Myös sotelaisten asiakkailla – eli meillä kaikilla – on mahdollisuus osallistua kampanjaan. Sotelainen.fi -nettisivuilla voi kertoa omat hyvät kokemuksensa sote-palveluista, esimerkiksi käynnistä terveyskeskuksessa, hoidosta sairaalassa tai sosiaalityöntekijältä saamasta avusta. Koskettavimmat tarinat välitämme #sotelaisille. Kertojien henkilöllisyyttä emme paljasta muille.

Verkkosivut:

www.sotelainen.fi  #sotelainen

Hyvän organisaatiomuutoksen periaatteet (www.ttl.fi)

Työpiste-verkkolehti: Nämä asiat sote-muutoksessa huolestuttavat työntekijää. Työterveyslaitoksen ja liittojen työpajan antia.

Lisätiedot:
johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos, puh. 040 576 1314, paivi.husman[at]ttl.fi
vanhempi konsultti Nina Olin, Työterveyslaitos, puh. 046 8510497, nina.olin[at]ttl.fipäihdehuollon johtaja Janne Tapola, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskus, Mäntyharju,
puh. 040 828 7706, janne.tapola[at]tuusniemi.fi