Anna-Maija Teperi
  • anna-maria.teperi@ttl.fi
  • +358 30 474 2371

Olen turvallisuusjohtamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen asiantuntija. Asiantuntemusalaani on erityisesti inhimillisten tekijöiden vaikutukset turvallisuuden hallinnassa. Olen pitkään työskennellyt turvallisuuskriittisillä alueilla, kuten ilmailu, ydinvoima ja raideliikenne, ja olen kehittänyt sovelluksia näiden alojen oppien pohjalta muun muassa kaupunkiympäristöön ja opetusalalle. Työtäni ovat tutkimus ja sen johtaminen, kehittämis- ja konsultointityöt sekä kouluttaminen. Tulevaisuudessa minua kiinnostaa edellä mainittujen sovellusten jatkokehittely, kuten digitalisointi, mutta myös oman tieteellisen ajattelun kehittäminen.