Anne Salmi
  • Anne.Salmi@ttl.fi
  • +358 30 474 6013

Yrittäjiä syntyy, kun intohimo kohtaa maailman tarpeet! Yrittäjyys ei ole tiedettä eikä taidetta. Se on tapa toimia. Minun työni tavoitteena on, että yrittäjän omaa jaksamista, osaamista ja hyvinvointia edistämällä myös yritystoiminta on kestävämpää. Yrittäjän työkyky on menestyvän yrityksen kivijalka. Minulla on kokemusta useista yrittäjien työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen kohdentuneista projekteista sekä tietotaitoa yrittäjien hyvinvointiin ja verkostoitumiseen liittyen. Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen. Olen kiinnostunut yrittäjän arjesta ja ammatillisen identiteetin muotoutumisesta. Kehitän, koulutan, tutkin ja viestin edellä mainituista teemoista. Ota yhteyttä, jos tarvitset asiantuntijaa tai yhteistyökumppania.