• antti.koivula@ttl.fi
  • +358 30 474 2340

Olen Työterveyslaitoksen pääjohtaja. Aloitin tehtävässä elokuussa 2015. Ennen siirtymistäni Työterveyslaitokseen työskentelin pienten ja keskisuurten kasvuyritysten kehittäjänä, neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä. Työskentelin aiemmin myös Nokia Oyj:llä strategisen muutoksen ja osaamisen avainrooleissa. Olen tehnyt väitöskirjan työpsykologian ja johtamisen kehittämisen alalta. Kiinnostuksen kohteitani tällä hetkellä ovat erityisesti työn murros ja digitalisaatio, hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen sekä suomalaisen työelämän ja työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen.