Antti Soikkanen
  • antti.soikkanen@ttl.fi
  • +358 30 474 2202