Eljas Kotilainen
  • eljas.kotilainen@ttl.fi
  • +358 30 474 7207

Toimin Työterveyslaitoksella maatalousalan työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä kehittämistehtävissä. Luennoin ja käytän puheenvuoroja alan kokoontumisissa ja tapahtumissa etupäässä maatalousalan työterveysasioista yrityksen johtamisen näkökulmasta. Juuristani ja pitkästä maatalouden asiantuntijaurastani johtuen karjatalouden ja peltoviljelyn tuotantoprosessit, tekniikka sekä tuotannon talous ovat minulle tuttuja asioita. Siten pystyn tuomaan esille maatalouden ja maatalousyrittäjien näkökulmaa toiminnassamme.