Erja Mäkelä
  • erja.makela@ttl.fi
  • +358 30 474 2595

Henkilönsuojamien on sovelluttava työntekijöiden käyttöön ja niiden on oltava riittävän tehokkaita. Teen näiden asioiden eteen töitä, kun työskentelen tutkimusprojekteissa ja koulutan ja palvelen työpaikkojen toimijoita. Työntekijöiden suojaamisessa kemikaaleilta ja mikrobeilta on paljon tehtävää. Se sujuu parhaiten, kun työpaikat, työterveyshuollot, suojainmyyjät ja -valmistajat, viranomaiset ja asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Teen myös henkilönsuojaimien sertifiointeihin liittyvää konsultointia. Ota yhteyttä, jos tarvitset asiantuntijaa.