Erja Mäkelä
  • erja.makela@ttl.fi
  • +358 30 474 2595

Henkilönsuojamien on sovelluttava työntekijöiden käyttöön ja niiden on oltava riittävän tehokkaita. Teen näiden asioiden eteen töitä, kun työskentelen tutkimusprojekteissa, koulutan ja palvelen työpaikkojen toimijoita sekä teen hengityksensuojaimien tyyppihyväksymistä. Työntekijöiden suojaamisessa kemikaaleilta ja mikrobeilta on paljon tehtävää. Se sujuu parhaiten, kun työpaikat, työterveyshuollot, suojainmyyjät ja -valmistajat, viranomaiset ja asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Ota yhteyttä, jos tarvitset asiantuntijaa.