Heli Järnefelt
  • heli.jarnefelt@ttl.fi
  • +358 30 474 2122