Jari Hakanen
  • Jari.Hakanen@ttl.fi
  • +358 30 474 2453

Muuttuvassa maailmassa erilaisten työelämän ilmiöiden tarkastelu ihmisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta on aina vain tärkeämpää. Olen vuosia tutkinut hyvinvointia: työn imua, työuupumusta, tylsistymistä työssä, työholismia sekä työn ja perhe-elämän vuorovaikutusta. Olen myös kiinnostunut siitä, miten ennakoimme ja sopeutamme toimintaamme, kun työ muuttuu. Olen kiinnostunut työn tuunaamisesta sekä palvelevasta ja ihmislähtöisestä johtamisesta. Tutkin, koulutan, kehitän ja viestin aktiivisesti mainituista teemoista, joilla henkilöstön ja työpaikkojen hyvinvointia ja menestystä voidaan edistää.