• juha.laitinen@ttl.fi
  • +358 30 474 7208

Teen yhteistyötä useiden suomalaisten ja ulkomaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tuon asiakasverkostooni oman työhygieenisen ja toksikologisen kokemukseni kehittääkseni asiakkailleni turvallisempia ja terveellisempiä työpaikkoja. Olen tehnyt yhteistyötä eri toimialojen kanssa ja tutkimus- ja selvityshankkeissa pääpaino on ollut pelastuslaitosten, puolustusvoimien, biotalouden ja painoteollisuuden kemiallisten riskien tunnistamisessa ja mittaamisessa sekä teknisten ja henkilökohtaisten riskienhallintakeinojen soveltamisessa.