Jukka Vuori
  • jukka.vuori@ttl.fi
  • +358 30 474 2206