Kirsi Lappalainen
  • kirsi.lappalainen@ttl.fi
  • +358 30 474 7228