• kristina.ruuskanen@ttl.fi
  • +358 30 474 2088

Työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi (TTT) ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä, jotta niissä jaksetaan hyvin ja yritys menestyy. Olen mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa näitä asioita edistetään erityisesti pienissä yrityksissä. Kehitän yrityksille uusia malleja järjestää työterveyshuoltoa ja johtaa TTT-osaamista. Lisäksi koulutan työterveyshuoltoon pätevöityviä, vastaanottoväkeä ja työsuojelun ihmisiä hyvään työterveysyhteistyöhön, ja olen ollut kehittämässä koulutusta ammattiin opiskeleville nuorille TTT-osaamisen perusteista. Olen valmis auttamaan näiden asioiden asiantuntijana!