• mika.liuhamo@ttl.fi
  • +358 30 474 8620

Olen työsuojelun ja työturvallisuuden asiantuntija ja yhteistyökumppani. Olen kehittänyt asiakasyrityksissämme esimiestyötä ja johtamista, riskien ja työkuormituksen arviointia sekä yhteisen työpaikan turvallisia käytäntöjä. Työssäni paneudun muun muassa siihen, miten vaaratilanteita ja vahinkoja käsitellään työpaikoilla ja miten niistä opitaan. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on työsuojelu- ja turvallisuuspäällikön moninainen tehtäväkenttä, jonka puitteissa suosittelen olemaan yhteydessä.