Mikko Härmä
  • Mikko.Harma@ttl.fi
  • +358 30 474 2729

Asiantuntemusalueitani ovat työajat sekä työperäiset unihäiriöt, terveys, ikääntyminen ja palautuminen työssä. Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus alan tutkimuksesta ja olen ollut mukana useissa kehittämishankkeista Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Olen hyödyntänyt tekemäämme tutkimusta työaikalainsäädännön ja muiden säädösten kehittämisessä. Olen kansainvälisen tieteellisen lehden, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (SJWEH), päätoimittajana ja seuraan aktiivisesti koko työterveysalan tutkimusta. Teen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä työaikojen tutkimisessa ja kehittämisessä.