Mirkka Vuorento
  • mirkka.vuorento@ttl.fi
  • +358 30 474 3214