• Sanna.Lappalainen@ttl.fi
  • +358 30 474 2961

Hyvään sisäilmaan liittyvät asiat ovat minun erityisosaamistani. Haluan itsekin työskennellä hyvinvointia tukevassa sisäympäristössä, jossa on myös hyvä sisäilman laatu. Sisäympäristöä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Se, miten koemme sisäympäristön, on monen tekijän summa. Johdan Työterveyslaitoksen moniammatillista sisäilmatiimiä, jonka osaamista työpaikat voivat hyödyntää.