Vilja Rydman
  • vilja.rydman@ttl.fi
  • +358 30 474 2360

Olen väitöskirjatutkija ja aiheenani on teknologiavälitteinen viestintä vanhusten hoivassa ja sen vaikutukset hoitajien työhyvinvointiin ja mahdollisuuksiin kokea empatiaa. Lue lisää Enemmän aikaa empatialle -hankkeesta. Aikaisemmin olen työskennellyt tiiviisti Työelämätieto-palvelun parissa sekä viestinnän ja markkinoinnin tiimissä.