Virpi Ruohomäki
  • Virpi.Ruohomaki@ttl.fi
  • +358 30 474 2941

Olen tutkinut vuosia muuttuvaa tietotyötä, monipaikkaista työtä sekä uudistuvia työympäristöjä, kuten monitilatoimistoja, terveydenhuollon tiloja ja oppimisympäristöjä. Erityisosaamistani on työ- ja organisaatiopsykologia, henkilöstöjohtaminen sekä organisaatioiden, prosessien ja työtilojen ihmislähtöinen kehittäminen. Olen kiinnostunut hyvinvointia edistävistä tilaratkaisut ja työympäristömuutosten johtamisesta. Tutkin, koulutan, kehitän ja viestin aktiivisesti mainituista teemoista, joilla henkilöstön ja työpaikkojen hyvinvointia ja menestystä voidaan edistää.