Virpi Ruohomäki
  • Virpi.Ruohomaki@ttl.fi
  • +358 30 474 2941

Olen tutkinut vuosia muuttuvaa tietotyötä, etätyötä ja monipaikkaista työtä sekä uudistuvia työympäristöjä. Erityisosaamistani on työ- ja organisaatiopsykologia, muutosjohtaminen, organisaatioiden, tiimien ja työtilojen kehittäminen. Olen kiinnostunut etätyön johtamisesta ja hyvinvointivaikutuksista sekä hyvinvointia edistävistä työtiloista. Tutkin, kehitän, koulutan ja viestin aktiivisesti mainituista teemoista, joilla henkilöstön ja organisaatioiden hyvinvointia ja menestystä voidaan edistää. Koulutus: Filosofian tohtori, tekniikan lisensiaatti, psykologian maisteri