Rakennekynnet

Rakennekynsistä ihoallergiaa

Likaiset purkit voivat altistaa oireille.

Rakennekynsien ns. ’akryylitekniikassa’ monomeerineste ja polymeerijauhe sekoitetaan ja levitetään kynnelle.  Seos kovettuu kemiallisesti, tai kovettamiseen käytetään UV-valoa. Geelitekniikassa eri kerrokset kovetetaan UV-valon avulla. Molemmat tekniikat perustuvat ihoa herkistävien akrylaatti- tai metakrylaattiyhdisteiden käyttöön. Kynsituotteissa käytettäviä metakrylaattiyhdisteitä ovat esimerkiksi etyylimetakrylaatti, metyylimetakrylaatti, etyleeniglykolimetakrylaatti, 2-hydroksietyylimetakrylaatti ja 2-hydroksipropyylimetakrylaatti.  Tuotteiden valmistuksessa käytetyt metakrylaatit ja akrylaatit eivät yleensä ole puhtaita kemikaaleja vaan sisältävät epäpuhtautena muita saman ryhmän kemikaaleja, vaikkei niitä tuotteen koostumustiedoissa välttämättä mainita. Siksi koostumustiedot eivät ole luotettavia poissulkemaan altistumista muille akryyliyhdisteille.

Valmiit muoviset keinokynnet ja liimattavat ripsipidennykset

Valmiiden muovisten keinokynsien kiinnittämisessä käytettävä liima sisältää yleensä pääainesosanaan etyylisyanoakrylaattia. Kynsiliimojen ja teollisuudessa käytettyjen pikaliimojen syanoakrylaatit ovat aiheuttaneet ihon kosketusallergiaa melko harvoin.

Liimattavien ripsenpidennysten kiinnittämiseen käytettävät ripsiliimat ovat koostumukseltaan samanlaisia. Ne sisältävät pääasiassa etyylisyanoakrylaattia, mutta niistä on löydetty myös metakrylaatteja. Ripsiliimojen koostumuksesta voi olla vaikea saada luotettavia tietoja.  Niitä käsiteltäessä on suositeltavaa suojata ihoa samalla tavoin kuin rakennekynsityössä. Työterveyslaitoksessa on viime vuosina tutkittu useita henkilöitä, joilla on ripsenpidennysliiman syanoakrylaatin aiheuttama kosketusallergia. Kaikki ovat saaneet allergian, kun ovat käyttäneet ripsenpidennyksiä omissa silmissään. Kynsiteknikon kannattaa siis välttää pidennyksiä omissa silmissään.

Katso tästä malliratkaisu ripsien pidennykseen

Suojautuminen haitallisilta materiaaleilta

Suojakäsineiden käyttäminen

Älä koske likaantuneisiin geelikynsipakkauksiin paljain käsin! Herkistävät akrylaatit menevät suojakäsineen läpi muutamassa minuutissa.

Ihon suojaamisen kannalta erityisen ongelmallisia aineita ovat pienimolekyyliset akrylaatti- ja metakrylaattiyhdisteet kuten etyyli- ja metyylimetakrylaatti, jotka läpäisevät nopeasti useimmat käsinemateriaalit. Näitä pienimolekyylisiä yhdisteitä todennäköisesti on epäpuhtautena useimmissa metakrylaatteja sisältävissä kynsimateriaaleissa ja liimoissa. Pienimolekyylisiltä metakrylaateilta riittävästi suojaavat kemikaalinsuojakäsineet, 4-kerroslaminaattikäsineet, tuskin tulevat kyseeseen kauneudenhoitoalan työssä. Tästä syystä rakenne- ja geelikynsityöhön liittyvää ihokosketusallergian riskiä on vaikea saada poistettua suojakäsineratkaisuilla, eikä työtä saada turvalliseksi. Työntekijän on kuitenkin parempi käyttää edes osittaista suojaa antavia suojakäsineitä kuin työskennellä paljain käsin. Suojakäsineet on vaihdettava tiuhaan (käsinesuositus; kts. taulukko). Koska käsineet tarjoavat vain hyvin lyhytaikaista suojaa, on oleellista pyrkiä työskentelemään niin, etteivät kovettumattomat rakennekynsimateriaalit lainkaan joutuisi suojakäsineiden pinnalle. Sotkeutuneet käsineet on heti vaihdettava.

Katso tästä malliratkaisu rakennekynsien tekoon

Kynsimateriaalien käytön rajaaminen

Ihokosketusallergian riskin pienentämiseksi on tärkeää rajata kynsimateriaalien käyttö työpaikalla tiettyyn työpisteeseen, välttää tarkasti kynsimateriaalien roiskeita ja niiden muuta leviämistä työympäristöön, käsitellä kynsimateriaalipakkauksia suojakäsineet kädessä ja välttää valumia pakkausten pinnalla sekä säilyttää kynsimateriaalit erillään muista työpaikan aineista. Sotkeutuneet työvälineet ja pinnat on syytä puhdistaa heti ja käyttää puhdistettaessa suojakäsineitä. Juuri kovetettujen rakennekynsien työstämisessä syntynyt pöly sisältää todennäköisesti vielä kovettumattomia metakrylaatteja. Myös pölyltä on suojauduttava käyttämällä suojakäsineitä, kohdepoistoa ja tehokasta hengityksensuojainta. Pöly on pyyhittävä tehokkaasti pois pinnoilta ja pestävä iholta. Pölyn pitämiseksi hallinnassa myös työvaatteet on pestävä usein.

Myös kynsistudion asiakas voi saada metakrylaattiallergian rakennekynsimateriaaleista. Kovettumattoman kynsimateriaalin joutumista kosketuksiin asiakkaan ihon kanssa on haasteellista välttää. Rakennekynsien tekemistä ja huoltoa on siten vaikea saada asiakkaankaan kannalta turvalliseksi.

Taulukko suojautumistoimista eri ammateissa

TyötehtäväTuotteetTuotteissa esiintyviä allergeeneja ja ärsytystekijöitäSuojautumistoimet
Akryyli- ja geelikynsien laitto ja huoltaminenAkryylijauhe ja –liuos, primer, geelikynsi-materiaalitMetakrylaatit (sekä akryyli- että geelikynsimateriaaleissa) mm. etyylimetakrylaatti, etyylimetakrylaatti, etyleeniglykoli-metakrylaatti, 2-hydroksietyyli-metakrylaatti, 2-hydroksipropyyli-metakrylaattiKynsipöly: Rakennekynsien työstämisestä syntyvä pöly (voi sisältää vielä kovettumattomia metakrylaatteja)Estettävä ihokosketus kovettumattomaan
rakennekynsiaineeseen. Polyeteenimuovinen kertakäyttökäsine ja sen päällä nitriilikuminen kertakäyttökäsine, tai neopreenikertakäyttökäsineet 2 käsinettä päällekkäin puettuna suojaavat lyhytaikaisesti (parin minuutin ajan). Käsineet on vaihdettava tiuhaan. Koska käsineet eivät tarjoa kuin lyhytaikaista suojaa, oleellista on työskennellä niin, ettei kynsimateriaaleja lainkaan joutuisi käsineille.

Käsineet myös kynsimateriaalipakkauksia käsitellessä.
Vältetään kynsimateriaalien ja -pölyn leviämistä työpisteen pinnoille ja pakkauksien ulkopinnoille.
Työpöydässä imu/kohdepoisto kynsipölyn poistamiseen.
Kynsipölyn imurointi/siivoaminen asiakkaiden välillä.
Valmiiden muovi- tai silkkikynsien asennusLiimaEtyylisyanoakrylaatti tai muu syanoakrylaattiPolyeteenimuovinen kertakäyttökäsine ja sen päällä nitriilikuminen kertakäyttökäsine.
Liimattavien ripsenpidennysten laitto ja huoltaminenLiimaEtyylisyanoakrylaatti, tai muu syanoakrylaatti. Voi sisältää myös metakrylaattejaPolyeteenimuovinen kertakäyttökäsine ja sen päällä nitriilikuminen kertakäyttökäsine, tai neopreenikertakäyttökäsineet puettuna 2 käsinettä päällekkäin. Hengityssuojain. Hyvä yleisilmastointi. Älä käytä itse ripsenpidennyksiä!