13.9.2018

HUS-kuntayhtymässä työturvallisuutta on kehitetty useita vuosia. Nyt tavoitteena on saada iso joukko henkilökuntaa osallistumaan työturvallisuuskoulutukseen uudella ja mahdollisimman helpolla tavalla. Verkkokoulutuksen avulla erityisesti HUS:n lähes tuhannelle työturvallisuusvastuussa olevalle esimiehelle tarjotaan mahdollisuus paneutua ja pohtia työturvallisuutta omassa johtamistyössään.

– Meillä on ”suuntana maailman kärki”, sillä HUS on saanut Nolla Tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen III vuodelta 2017, ensimmäisenä julkisen alan organisaationa.  Tavoite on edelleen parantaa turvallisuustasoamme, ja tässä verkkokoulutus antaa lisäpontta, toteaa HUS:n työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist.

Seuraavan kahden vuoden aikana Työterveyslaitoksen Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus on kaikkien HUS:n esimiesten ja työsuojelutoimijoiden opiskeltavissa. Verkkokoulutuksen moduuleja on osittain räätälöity HUS:n toimintaympäristöön sopiviksi.

Johto toimii esimerkkinä työturvallisuudessa

Myös HUS:n johto on sitoutunut työturvallisuuskoulutukseen. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii HUS-Tukipalvelut, jossa johtoryhmä jo hankkeen käynnistyessä päätti, että kaikki johtoryhmän jäsenet suorittavat verkkokurssin elokuun 2018 loppuun mennessä ja työsuojeluparit sekä esimiehet vuoden 2018 loppuun mennessä.

HUS-kuntayhtymässä ollaan työsuojelun ja työturvallisuuden kehittämisen edelläkävijöitä

HUS on aktiivisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti kouluttanut esimiehiä ja työsuojelutoimijoita sekä henkilökuntaa työsuojelu- ja työturvallisuusasioihin myös ennen verkkokoulutusten käynnistämistä, joten osaaminen on jo ennestään hyvällä tasolla. Verkkokoulutus antaa kuitenkin myös asiaa tunteville hyvän tavan kerrata osaamistaan. Lisäksi työsuojelun uusi nelivuotinen toimintakausi alkoi tämän vuoden alussa, joten HUS:n uusille työsuojeluvaltuutetuille Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu verkkokurssi on hyvä perustietopaketti.

– Pelkkä verkkokoulutus ei kuitenkaan välttämättä takaa konkreettista osaamista arjen työssä. Siksi verkkokoulutukseen on syytä yhdistää organisaation omia työpajoja tai räätälöityjä täsmäkoulutuksia, muistuttaa Cenita Blomqvist.

Ensin pilotoitiin ja kerättiin kokemuksia

HUS:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyö käynnistettiin pilottikoulutuksella, jonka palaute kannusti jatkamaan. Pilottiin osallistuneista esimiehistä lähes jokainen suositteli koulutuksen sisältöjä myös kollegoilleen.

Verkkokoulutukseen tähän mennessä osallistuneet esimiehet ovat arvostaneet mahdollisuutta opiskella itselle sopivina ajankohtina sekä koulutuksen monipuolista ja käytännönläheistä sisältöä. Verkkomoduulit ja niiden tehtävät ovat sekä palauttaneet turvallisuusasioita mieleen että herättäneet uusia ajatuksia omassa esimiestyössä huomioitavista näkökulmista.

Koulutuksesta esimiehet ovat saaneet hyviä ideoita työyksikön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä ajattelemisen aihetta ennakointiin.

Monikulttuurisuus on tätä päivää

Työhyvinvoinnin, työkykyasioiden ja työturvallisuuden liittyvät toimintatavat ja ajankohtaiset asiat on hyvä saada näkyväksi helposti toteuttavin menetelmin, kuten esimerkiksi webinaareilla ja verkkokoulutuksilla.

– Organisaatioiden omat toimintatavat ja ohjeet konkreettisine esimerkkeineen tulisi olla helposti upotettavissa yleisiin verkkokoulutuksiin. Samoin eri kieliversioita olisi hyvä myös saada käyttöön, ainakin lyhennettynä versiona, sillä monikulttuurisuus ja -kielisyys on tätä päivää., vinkkaa Cenita Blomqvist kysyttäessä kehitysideoita verkkokoulutukseen.