Uuden tiedon luomisen avulla työterveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja asiakasorganisaatioiden käyttöön. Tiedon johtaminen on prosessi, jossa tietoa luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovelletaan.

Työkirja on kirjoitettu työterveyshuolto-organisaatioille, jotka kehittävät uusia palveluita tiedon johtamisen avulla. Työkirja sopii esimiehille ja kehittämisasiantuntijoille sekä työntekijöille, joita kiinnostaa tiedon johtaminen. Työkirjan esimerkit on laadittu työterveyshuolto-organisaatioiden näkökulmasta, mutta esimerkkejä voi soveltaa myös muille toimialoille.

Kirjan on kirjoittanut Katri Mannermaa
(c) Työterveyslaitos 2018

>> Kirjan pdf-versio Julkarissa