Voit löytää uuden näkökulman ikäjohtamisen kehittämiseen tarkastelemalla nykykäytäntöjen taustalla olevia ikäasenteita ja organisaation toimintavalmiutta. Saat myös vinkkejä ratkaisuista, joita voit tarvittaessa hyödyntää organisaatiosi ikäohjelman edelleen kehittämisessä.