9.10.2019

Asbestiin liittyvien akkreditoitujen palvelujen tarjonta laajenee Työterveyslaitoksella. FINAS-akkreditointipalvelun myöntämä akkreditointi varmistaa  Työterveyslaitoksen pätevyyden ja toiminnan laadun ilman asbestipitoisuuden mittauksissa.

Akkreditointi koskee asbestia entistä laajemmin

Asbestianalytiikan akkreditointi Työterveyslaitoksessa on laajentunut materiaalinäytteistä koskemaan myös ilmanäytteiden analysointia. Lisäksi akkreditoinnin piirissä on asbestinäytteenotto työpaikan ilmasta silloin, kun käytössä ovat Työterveyslaitoksen tarjoamat työhygieeniset palvelut.

Pyrkimyksenä on edistää laatuajattelua koko Suomen asbestianalytiikassa

Akkreditointien kautta pyrimme entisestään vahvistamaan asbestimittausten laatua Työterveyslaitoksessa. Toisena tärkeänä tavoitteenamme on edistää laatuajattelun kehitystä koko Suomen asbestianalytiikassa.

AKKREDITOINTI ON OSOITUS PALVELUN KORKEASTA LAADUSTA

Akkreditoinnin avulla voidaan todeta menetelmän pätevyys, ja se on tunnustus laboratorion laadulle. Asiakkaat voivat luottaa akkreditoidun toiminnan tulosten luotettavuuteen. Työympäristölaboratoriot on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio (T013, EN ISO/IEC 17025), ja sillä on Ruokaviraston (ent. Eviran) hyväksyntä asumisterveystutkimuksiin. Laboratorio on erikoistunut mm. sisäilman epäpuhtauksien analysointiin.

Kaikki akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toimintamme löytyy verkkosivuilta: http://www.finas.fi (FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T013, EN ISO/IEC 17025).