Suomi on matalan tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maa. Tuberkuloosia esiintyy paljon mm. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, Intiassa, Afganistanissa, Kaakkois-Aasiassa, Venäjällä ja Kiinassa. Baltian maat olivat suuren ilmaantuvuuden maita vielä 2000-luvun alussa. Lääkkeille vastustuskykyistä MDR (multi-drug-resistant) tuberkuloosia esiintyy paljon lähialueillamme mm. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltian maissa.

Lähtö- ja paluutarkastukset suoritetaan suuren tuberkuloosin ilmaantuvuuden maihin (ilmaantuvuus yli 50/100 000, THL Maaluettelo) ja Baltian maihin terveydenhuoltoalan ja sosiaalialan tehtäviin ja kyseisille aloille opiskelemaan lähteville silloin, kun riskimaassa oleskelun arvioidaan kestävän vähintään kolme kuukautta. Harkinnanvaraisesti tarkastetaan muitakin. Tarkastukset ovat työsuhteessa oleville lakisääteisiä.

Työhönsijoitustarkastus tehdään ennen töiden aloittamista terveydenhuollossa potilashoitoon, sosiaalitoimessa lähihoitoon tai alle kouluikäisten lasten hoitoon osallistuville. Tällöin on tärkeää poissulkea työntekijän tuberkuloosi ja kertoa tuberkuloosin oireista ja kehottaa hakeutumaan varhain tutkimuksiin, sillä sairaus aiheuttaisi erityisen vaaran muille. Keuhko-röntgen tehdään oireisille, tai jos tiedossa on aiempi altistuminen tuberkuloosille, tai työntekijä on syntynyt tai asunut vähintään kuusi kuukautta suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden alueella tai Latviassa, Liettuassa tai Virossa 2000-luvun alkupuolella tai aiemmin. Tarkastukset voidaan toteuttaa työterveyshuollossa ja niistä on neuvoteltava laadittaessa sopimuksia ja toimintasuunnitelmia.

Ohjeita ulkomaille töihin lähtevälle ja terveydenhuollolle tuberkuloosiin liittyen

Tuberkuloosin terveystarkastusohje koskien ulkomaille terveydenhuolto- tai sosiaalialalle töihin tai opiskelemaan lähteviä (pdf)

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työtehtäviin lähteville (pdf)

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin pidempiaikaisesti lähteville (pdf)

Muualla verkossa

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet – THL (pdf)