8.10.2018

Luennolla uusi tutkimusprofessori Pia Heilmann puhui etenkin johtajille.

– Keskeisimmät johtamisen haasteet pk-sektorilla ovat esimiestyön kehittäminen, henkilöstötyön organisointi ja siihen liittyvät vastuut sekä muutosjohtaminen.

Heilmann avasi ajatuksiaan ja tutkimusten osoittamia seikkoja näistä kehittämiskohteista. Hän nosti erityisesti esiin yritysten jatkuvan uudistumisen tarpeen, kun muutoksia ja muuttumista tapahtuu väistämättä. Tähän liittyen Heilmann korosti muutosjohtamisen merkitystä ja muutosvastarintaan suhtautumista.

– Kun muutos herättää keskustelua ja joku esittää kiperiä kysymyksiä, se on aina parempi kuin passiivisuus, se kehittää. On hyvä, että kaikki osallistuvat muutoksen tekemiseen.

Tuore tutkimusprofessori Heilmann oli juuri viime keväänä vierailevana tutkijana Piilaaksossa Stanfordin yliopistolla, ja luennolla hän kertoi, mitä hän itse kävi läpi tuo viiden kuukauden pestin aikana ja minkälaisia huomioita hän teki amerikkalaisesta tavasta tehdä töitä ja johtaa.

– En halua verrata amerikkalaista ja suomalaista tapaa toimia, koska molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Mutta haluan kysyä, olemmeko me suomalaiset itse itsemme jarrumiehiä, Heilmann sanoi.

– Liikaa mennään negaation kautta ja ajatellaan, ettei se kuitenkaan onnistu. Ajattelemmeko liian vaatimattomasti? Dream big!

Katso videolta Heilmannin luento kokonaisuudessaan:

Pia Heilmann on mukana muun muassa OsaavaPK-hankkeessa, jossa kehitetään pk-yritysten uudistumiskyvykkyyttä, osaamista ja rekrytointia.