Viime vuosituhannella uskottiin, että työpaikoilla päästään parhaisiin tuloksiin tiukalla ja käskyttävällä johtamistavalla. Mutta ajat ovat muuttuneet! Uutta suuntaa johtamiselle näyttävät työpaikat, jotka ovat nostaneet ihmisten johtamisen toimintansa keskiöön. Niillä uskotaan, että luomalla työntekijöille hyvät edellytykset toimia saadaan tyytyväisiä asiakkaita.

Edelläkävijätyöpaikkojen tavassa johtaa korostuu kolme tekijää: ketteryys, avoimuus ja luottamus. Ketteryydellä tarkoitetaan joustavaa tapaa toimia, avoimuudella tiedonkulun esteettömyyttä, ja luottamuksella sitä, että uskotaan ihmisten omaan päätöksenteko– ja organisointikykyyn.

Olemme luoneet osana Johtotähti – Työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opasta kolme testiä, joiden avulla voit selvittää oman työpaikkasi johtamiskäytäntöjä ja saada vinkkejä niiden kehittämiseen.

Kipparin asennetesti on tarkoitettu yrittäjille ja johtajille, Esimiehen valmiustesti esimiehille ja Matruusin mahdollisuustesti työntekijöille. Testeihin pääset klikkaamalla oppaan kantta alla.