13.8.2020

Uutinen päivitetty 24.9.2020

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Ks. THL:n suositus.

Suojainten käyttö työpaikalla perustuu työnantajan riskinarvioon

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työpaikoilla työnantajan velvollisuus on riskien arvioinnin perusteella arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää suojaimia esimerkiksi hengityksensuojaimia tai koronavirustilanteessa myös kasvomaskeja.

Ensisijaisesti työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi on käytettävä teknisiä toimia tai työjärjestelyjä. Koronavirustilanteessa ensisijaisia riskinhallintatoimia ovat työn järjestäminen uudella tavalla sekä turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen.

Milloin kasvomaskeja voidaan tarvita?

Kasvomaskeja voidaan tarvita tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 minuuttia ja on tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.

Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskin käyttöön riskien arvioinnin pohjalta päädytään, pitää työnantajan hankkia suojaimet ja maskit ja valvoa niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita.

Tarkemmat ohjeet riskinarvioinnista sekä suojainten tai kasvomaskien käytöstä löytyvät ohjeistamme  (ks. sivun oikea laita).

Lisätiedot  viestinta@ttl.fi – ohjaamme kysymykset eteenpäin asiantuntijoillemme.