23.10.2018

Tiedote 40/2018

Kemiallisilla altisteilla tarkoitetaan sekä työssä käytettyjä kemiallisia aineita tai aineryhmiä että pölyjä, huuruja ja savuja, jotka syntyvät käytetyissä prosesseissa. Kemikaalit ja työ -altistumistietosivustolla esitetyt altisteet voivat aiheuttaa haitallisten ominaisuuksiensa, ammattitautirekisterin tai korkeiden altistumistasojen perusteella työperäisiä sairauksia tai työhyvinvoinnin heikkenemistä. Sivustolle on nostettu yleisimmin käytettyjä tai esiintyviä sekä tutkimuksissa esille nousseita tärkeimpiä altisteita. Kemiallisiksi altisteiksi valikoituivat näin asbesti, formaldehydi, isosyanaatit, jauhopöly, kromi, kvartsi, nikkeli, orgaaniset liuottimet, puupöly ja styreeni.

Monipuoliset ja yleistajuiset esittelyt palvelevat niin opiskelijoita kuin ammattilaisiakin

Sivustolla käsitellään monipuolisesti ja yleistajuisesti altisteisiin liittyvää tietoa

  • missä työtehtävissä altisteita käytetään tai missä prosesseissa niitä muodostuu
  • altistumisen raja-arvot
  • altistuminen työssä: mitatut ja arvioidut altistumistasot ja altistuneiden määrät
  • terveyshaitat
  • riskienhallinta ja suositukset

Lisäksi sivustoon on koottu linkit muihin merkittäviin tietolähteisiin.

”Tiedonlähteet on nyt koottu yhteen paikkaan helposti löydettäviksi. Haluamme tällä sivustolla helpottaa muun muassa pienten työpaikkojen mahdollisuuksia kemikaaliriskien arviointiin ja hallintaan”, kertoo vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitokselta.

Sivuston tietosisältö pohjautuu rekistereihin ja tutkimuksiin

Tietolähteinä on käytetty Työterveyslaitoksen rekisteritietoa ja tietokantoja, TUKESin kemikaalituoterekisteriä, tullin tilastopalvelua sekä ainekohtaisia julkaisuja. Pohjana on käytetty vuonna 2005 julkaistun Kemikaalit ja työ -kirjan sisältöä, mutta tiedot rekistereistä ja tietokannoista on päivitetty vastaamaan vuosien 2008-2016 tilannetta.

Linkki sivustoon: Kemikaalit ja työ

Lisätiedot: Sanni Uuksulainen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 046 850 5132, sanni.uuksulainen@ttl.fi

 

Tutustu myös

Tietopaketit työssä altistumisesta

Riskienhallinnan malliratkaisut