30.5.2016

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä. Kesätyöntekijä saa tärkeää työkokemusta ja pääsee kehittämään omia työelämävalmiuksiaan. Työnantaja puolestaan saa lomakauden ajaksi tärkeää lisätyövoimaa.

Perehdys on hyvä suunnitella etukäteen. Perehdytettävistä asioista kannattaa tehdä muistilista: Mitkä asiat esitellään? Missä vaiheessa? Kuka esittelyn suorittaa? Näin varmistutaan siitä, että kaikki tärkeät asiat tulevat käsiteltyä.

Perehdytys on prosessi ja voi sisältää esimerkiksi seuraavat viisi pääkohtaa tarkennuksineen:

1. Ennen varsinaisen työn aloittamista

Esittele yrityksen toiminta ja tavoitteet.
Kerro työtehtävistä ja työn tavoitteista.
Käy läpi työsuhdeasiat: työaika, palkka ja mahdolliset lisät, lomat, eläke, ylityöt sekä mahdollinen koeaika.
Kerro keneltä voi kysyä lisätietoja työhön liittyvissä asioissa.

2. Vastaanotto työpaikalla ja perehdytyksen käynnistäminen

Esittele perehdyttäjät ja perehdytysohjelma. Muokkaa ohjelmaa yhdessä työntekijän kanssa hänen tarpeitaan vastaavaksi.
Pyydä tarvittavat tiedot hallinnollisiin asiakirjoihin: työsopimus, henkilötietolomake ym.
Kerro verokortin toimittamisesta.
Esittele organisaatio, henkilöstö, oma työyksikkö ja luottamushenkilöt.
Kerro työterveyshuollosta ja siitä, miten toimia, jos sairastuu.
Käy läpi poissaoloihin liittyvät käytännöt.
Kerro, miten työaikainen ruokailu ja muu työn tauotus on järjestetty.
Kerro tehtäväkuvasta ja sopikaa tarkemmista vastuualueista yhdessä.

3. Tehtäväkohtainen työnopastus

Esittele yksityiskohtaisesti työssä käytettävät koneet, laitteet ja työvälineet ja niiden saatavuus.
Opasta koneiden ja laitteiden oikea käyttö ja kerro, miten toimia vika- ja häiriötilanteissa.
Opasta työssä tarvittavien suojalaitteiden käyttö ja se, miten toimia onnettomuustilanteessa.

4. Perehdytyksen jatkaminen työnteon ohessa

Työskentele aluksi yhdessä kesätyöntekijän kanssa, jos mahdollista.
Jatka organisaation toimintamallien ja tavoitteiden esittelyä työn ohessa.
Vastaa kysymyksiin.

5. Perehdytyksen arviointi ja kehittäminen

Arvioi perehdytyksen onnistumista yhdessä työntekijän kanssa.
Jatka perehdytystä tarvittaessa.
Kirjaa perehdytyksestä saatu palaute.
Kehitä perehdytysprosessia saadun palautteen pohjalta.

Lähde: Työterveyslaitoksen tietokortti 4/2010

Ota seuraavat ajankohtaiset työkalut ja vinkit käyttöösi:

>> Asennetta työhön -valmennusohjelma
Ohjelma lisää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden tai nuorten työntekijöiden tietoja ja taitoja työturvallisuudesta ja työolosuhteista. Valmennusohjelmaa voidaan käyttää työpaikoilla osana nuorten työntekijöiden koulutusta. www.ttl.fi/asennetta

>> Mikä on parasta kesätyössä? Kerro Instagramissa tai Twitterissä ja voita leffaliput itsellesi ja kaverillesi. Käytä hashtagia #ParastaKesätyössä. Kisa on käynnissä 27.6.2016 saakka. Tarkemmat säännöt: www.ttl.fi/combo