Opas johtamiskäytäntöjen arvioimiseksi ja kehittämiseksi turvallisuuskriittisessä organisaatiossa

Oppaan ensimmäinen osa auttaa sinua pohtimaan oman organisaatiosi henkilöstövoimavarojen johtamista. Toisen ja kolmannen osan avulla toteutat arvioinnin.

Opas on tarkoitettu keskisuurille ja suurille, erityisesti turvallisuuskriittisillä aloilla toimiville asiantuntijaorganisaatioille. Arviointimallin tavoitteena on tukea organisaatioita sellaisten käytäntöjen kehittämisestä, joilla turvataan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen toimintaympäristön muuttuessa.

Arviointimalli on kehitetty osana Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston toteuttamaan Sustainable and Future Oriented Expertise (SAFEX2014) –hanketta (2011–2014).

>> Lataa opas käyttöösi Julkarissa

Kohti yhtenäisiä henkilöstövoimavarojen johtamiskäytäntöjä : Sosiaali- ja terveysalan organisaatioille

Liite on suunnattu sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden henkilöstövoimavarojen johtamisen arvioimiseksi. Arviointimallin sisällön päivitys perustuu Metropolian ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opiskelijoiden toteuttamiin harjoitustehtäviin ja niistä kerättyihin käyttökokemuksiin.

>> Lataa oppaan liite Julkarissa