Työterveyslaitoksen Aivotyö-palvelut tekivät yhteistyötä SuPer-liiton kanssa. Yhteistyöstä syntyi seuraavanlaista materiaalia: