Kemikaalikoulutus tukee riskinarvioinnin kehittämistä

"Kemikaalit työssä -verkkovalmennus räätälöitiin juuri meille sopivaksi yhdessä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa", sanoo laboratoriojohtaja Tero Eklin Suomen Ympäristökeskuksesta.
Kemikaalit työssä -verkkovalmennus

Kemikaaliturvallisuus oli jo ennestään hyvällä mallilla Suomen Ympäristökeskuksessa SYKEssä. Edellisestä perusteellisesta koulutuksesta oli kuitenkin jonkin verran aikaa. Kemikaalien parissa työskentelevän henkilöstön osaaminen haluttiin päivittää kattavasti.

”Yhtenä tavoitteena oli luoda pohja riskinarviointiprosessin kehittämiselle. Prosessin läpikäynti ja optimointi oli meille tärkeää. Samalla halusimme yhtenäistää kemikaaleihin liittyvät käytäntömme”, kertoo laboratorionjohtaja Tero Eklin.

Eklin johtaa SYKEn laboratoriokeskusta, joka toimii Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Joensuussa. Sykeläisistä noin kymmenesosa on työssään tekemisissä kemikaalien kanssa. Käytössä on toista tuhatta kemikaalia.

”Halusimme koulutuksen järjestäjäksi Työterveyslaitoksen, joka on Suomen johtava asiantuntijalaitos. Hyvästä yhteistyöstä oli aiempaa kokemusta. Työterveyslaitos oli meille luontainen kumppani.”

Koulutus muokattiin asiakkaan tarpeisiin

Työterveyslaitos räätälöi koulutuksen Kemikaalit työssä -verkkovalmennuksen pohjalta, asiakkaan toiveiden mukaan. Koulutusta suunniteltiin huolellisesti.

”Meillä oli hyvä vuoropuhelu Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. He kuuntelivat aidosti, mitä me tarvitsemme. Myös koronatilanne otettiin huomioon”, Tero Eklin sanoo.

Koulutus järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäiseen osallistui päälliköitä ja johtajia. Toisessa koulutuksessa oli mukana varsinkin teknistä henkilöstöä, ja se painottui enemmän käytännön työhön. Kaikkiaan osallistujia oli noin 60.

Räätälöity koulutus sisälsi kaikille yhteisiä webinaareja, itsenäistä verkko-opiskelua omassa tahdissa ja työskentelyä pienryhmissä.

Yhteinen kieli helpottaa yhteistyötä

Tero Eklin on erittäin tyytyväinen koulutuskokonaisuuteen. Riskinarviointiprosessin kehittämiseen saatiin asiantuntijoilta näkemystä ja tukea. Osallistujat pitivät koulutusta selkeänä ja oppimisympäristöä hyvänä. Läpikäytävät asiat oli annosteltu sopiviksi paketeiksi.

Harvasta koulutuksesta on tullut näin positiivista arviota. Olen saanut sellaista palautetta, että työhyvinvointi on parantunut. Koulutuksen järjestäminen on voimistanut sitä tunnetta, että työntekijöistä välitetään.

Koulutukseen osallistui iso joukko sykeläisiä. Se, että kaikilla on nyt sama osaaminen ja yhteinen kieli, sujuvoittaa yhteistyötä.

”Työturvallisuus tehdään yhdessä. Sitä ei voi tehdä kukaan johtaja yksinään. Ei myöskään yksittäinen tutkija, päällikkö tai laborantti. Uskon, että meidän on entistäkin helpompi puhua kemikaaleista ja riskinarvioinnista ja viedä niitä asioita tuloksellisesti eteenpäin”, Eklin sanoo.

Tutustu verkkovalmennukseen

Kemikaalit työssä -verkkovalmennus antaa hyvät valmiudet kemikaalien turvalliseen käyttöön työssä. Tutustu valmennuksen sisältöön ja ilmoittaudu mukaan!

Ota yhteyttä

Kaipaatko valmennuksesta lisätietoja? Kysy lisää lomakkeen kautta. Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!