Skip to content

Biomonitorointi tutuksi -verkkokoulutus

Biomonitoroinnilla voidaan selvittää altistumista erilaisille kemikaaleille. Koulutus antaa kokonaiskuvan biomonitoroinnista, sen käyttömahdollisuuksista ja tulosten tulkinnasta osana hyvää työterveyshuoltoa.

Osaatko hyödyntää biomonitoroinnin mahdollisuuksia työterveyshuollossa ja työsuojelussa?

Biomonitorointia käytetään tavallisimmin selvittämään työntekijöiden altistumista kemikaaleille. Tavallisimpia biomonitoroitavia altisteita ovat monet metallit, liuotinaineet ja esimerkiksi PAH-yhdisteet. Biomonitorointi mittaa kokonaisaltistumista näille aineille huomioiden kaikki altistumistiet (hengitystiet, iho, ruuansulatuskanava). Altistumista tutkitaan biologisista näytteistä, tavallisimmin verestä ja virtsasta.

Biomonitorointi auttaa kemikaaliriskien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä. Työntekijöiden altistumisen ohella biomonitoroinnilla voidaan arvioida suojautumistarvetta ja suojautumisen tehokkuutta.

Verkkokoulutus antaa valmiudet biomonitoroinnin hyödyntämiseen ja tulosten tulkintaan. Sisällöntuotannosta on vastannut johtava asiantuntijamme Tiina Santonen.

Verkkokoulutuksemme perustuu moniammatilliseen osaamiseen, tutkittuun tietoon ja keräämäämme taustadataan. 

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TUNNISTAT BIOMONITOROINNIN MAHDOLLISUUDET

Ymmärrät, mitä biomonitorointi on ja missä tilanteissa sitä kannattaa käyttää.

HALLITSET NÄYTTEENOTON JA TULOSTEN TULKINNAN

Osaat huomioida merkitykselliset asiat näytteiden otossa ja tiedät, miten analyysituloksia tulkitaan.

ENNALTAEHKÄISY TEHOSTUU

Osaat hyödyntää biomonitorointia altistuksen sekä suojautumisen tarpeen ja tehokkuuden arviointiin.

KOKONAISKUVA KIRKASTUU

Tunnet raja-arvojen taustat ja lainsäädännön. Tiedät, miten toimia raja-arvojen ylittyessä.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT

hinnoittelu osallistujamäärän ja/tai työmäärän mukaan

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

Maksutapa: lasku
195 €/osallistuja (+ alv 24 %)

KENELLE VERKKOKOULUTUS SOPII?

Biomonitorointi tutuksi -verkkokoulutus on suunniteltu työterveyslääkäreiden ja -hoitajien osaamisen vahvistamiseksi.  Koulutus soveltuu myös työsuojeluhenkilöstön käyttöön. Se lisää ymmärrystä altistumisesta, keinoista altistuksen selvittämiseen ja suojautumisen  tarpeesta.

Verkkokoulutuksen sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista:

  1. Biomonitorointi tutuksi
  2. Miten tulkitsen biomonitorointituloksia?
  3. Metalli- ja PAH-yhdisteille altistuminen työssä ja biomonitoroinnin käyttö niiden arvioinnissa
  4. Biomonitorointi liuotinaine- ja kasvinsuojeluainealtistumisen arvioinnissa
  5. Työterveyslaitoksen biomonitorointipalvelut

Verkkokoulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva, mitä biomonitorointi on ja miten sitä voi hyödyntää osana hyvää työterveyshuoltoa ja työsuojelua. Koulutus sisältää esityksiä, videoita, tapausesimerkkejä ja tehtäviä opitun kertaamiseksi.

Opiskele omassa tahdissa

Varaa noin yksi tunti yhden osion opiskeluun.

Käy läpi osion aineistot.

Tallenna materiaalit myöhemmin hyödynnettäviksi.

Sovella opittua omaan työhön!

Osaatko hyödyntää biomonitoroinnin mahdollisuuksia työterveyshuollossa ja työsuojelussa?

Biomonitorointia käytetään tavallisimmin selvittämään työntekijöiden altistumista kemikaaleille. Tavallisimpia biomonitoroitavia altisteita ovat monet metallit, liuotinaineet ja esimerkiksi PAH-yhdisteet. Biomonitorointi mittaa kokonaisaltistumista näille aineille huomioiden kaikki altistumistiet (hengitystiet, iho, ruuansulatuskanava). Altistumista tutkitaan biologisista näytteistä, tavallisimmin verestä ja virtsasta.

Biomonitorointi auttaa kemikaaliriskien hallinnassa ja ennaltaehkäisyssä. Työntekijöiden altistumisen ohella biomonitoroinnilla voidaan arvioida suojautumistarvetta ja suojautumisen tehokkuutta.

Verkkokoulutus antaa valmiudet biomonitoroinnin hyödyntämiseen ja tulosten tulkintaan. Sisällöntuotannosta on vastannut johtava asiantuntijamme Tiina Santonen.

Verkkokoulutuksemme perustuu moniammatilliseen osaamiseen, tutkittuun tietoon ja keräämäämme taustadataan. 

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TUNNISTAT BIOMONITOROINNIN MAHDOLLISUUDET

Ymmärrät, mitä biomonitorointi on ja missä tilanteissa sitä kannattaa käyttää.

HALLITSET NÄYTTEENOTON JA TULOSTEN TULKINNAN

Osaat huomioida merkitykselliset asiat näytteiden otossa ja tiedät, miten analyysituloksia tulkitaan.

ENNALTAEHKÄISY TEHOSTUU

Osaat hyödyntää biomonitorointia altistuksen sekä suojautumisen tarpeen ja tehokkuuden arviointiin.

KOKONAISKUVA KIRKASTUU

Tunnet raja-arvojen taustat ja lainsäädännön. Tiedät, miten toimia raja-arvojen ylittyessä.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT

hinnoittelu osallistujamäärän ja/tai työmäärän mukaan

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

Maksutapa: lasku
195 €/osallistuja (+ alv 24 %)

KENELLE VERKKOKOULUTUS SOPII?

Biomonitorointi tutuksi -verkkokoulutus on suunniteltu työterveyslääkäreiden ja -hoitajien osaamisen vahvistamiseksi.  Koulutus soveltuu myös työsuojeluhenkilöstön käyttöön. Se lisää ymmärrystä altistumisesta, keinoista altistuksen selvittämiseen ja suojautumisen  tarpeesta.

Verkkokoulutuksen sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista:

  1. Biomonitorointi tutuksi
  2. Miten tulkitsen biomonitorointituloksia?
  3. Metalli- ja PAH-yhdisteille altistuminen työssä ja biomonitoroinnin käyttö niiden arvioinnissa
  4. Biomonitorointi liuotinaine- ja kasvinsuojeluainealtistumisen arvioinnissa
  5. Työterveyslaitoksen biomonitorointipalvelut

Verkkokoulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva, mitä biomonitorointi on ja miten sitä voi hyödyntää osana hyvää työterveyshuoltoa ja työsuojelua. Koulutus sisältää esityksiä, videoita, tapausesimerkkejä ja tehtäviä opitun kertaamiseksi.

Opiskele omassa tahdissa

Varaa noin yksi tunti yhden osion opiskeluun.

Käy läpi osion aineistot.

Tallenna materiaalit myöhemmin hyödynnettäviksi.

Sovella opittua omaan työhön!