TAITE-kuvituskuva
Toteutustapa
Etäkoulutus

Taite-ohjaajakoulutus

Kouluttaudu Taite-valmennuksen ohjaajaksi!

Taite-valmennus on työttömille suunnattu vertaisryhmämenetelmä, jolla vahvistetaan työnhakutaitoja ja tuetaan mielen hyvinvointia. Työterveyslaitos kouluttaa ohjaajia Taite-valmennuksen osaajiksi ja toteuttajiksi osana Työkykyohjelman laajennoksen (RRP) kansallisen kehittämisen toimintaa vuosina 2023–2024.

Taite-ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille työttömien työllistymistä tai työkykyä tukeville ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita valmennusryhmien vetämisestä ja ohjaajaparin kanssa työskentelystä. Ohjaajakoulutus antaa sinulle valmiudet toteuttaa Taite-valmennuksia.

Yksittäiset osallistujat
Aihe
Mieli ja työ
Terveys ja työkyky
Ajankohta
09.10.2023 – 26.01.2024
Kesto
27 tuntia (1op). Koulutuksesta saa todistuksen.
Paikkakunta
Etä-/verkko-opiskelu
Ilmoittautumisaika
25.04. – 02.10.2023
Koulutustapa
Maksuton tilaisuus
Hinta
0
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Ohjaajaksi kouluttautuminen antaa sinulle valmiudet toteuttaa Taite-valmennuksia yhdessä ohjaajaparin kanssa. Koulutuksessa saat omakohtaisen kokemuksen valmennuksessa käytettävistä menetelmistä ja harjoitteista osallistujan roolissa. Lisäksi saat hyvät valmiudet ohjata vertaisryhmän yhdessä oppimista. Pääset myös suunnittelemaan ja toteuttamaan yhden Taite-valmennusryhmän ohjausharjoitteluna.

Ohjaajaksi kouluttautuminen kannattaa silloin, kun haluat kehittää ammatillista osaamistasi ja hyödyntää tutkittuun tietoon pohjautuvaa Taite-valmennusta osana työtäsi asiakkaiden työllistymisen tukemisessa. Ohjaajakoulutuksessa voit myös laajentaa ammatillista verkostoasi ja keskustella muiden ohjaajien kanssa työllistymisen edistämisen teemoista. Lisäksi saat Taite-valmennuksesta hyödyllisen väylän edistää alueellista yhteistyötä työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä.

Ohjaajakoulutus soveltuu kaikille sosiaali- terveys- ja työllisyyspalveluissa toimiville ammattilaisille.
Taite-ohjaajakoulutukseen osallistutaan yhdessä oman tulevan ohjaajaparin kanssa. Suosittelemme ohjaajaparin muodostamista poikkihallinnollisesti.

Sisältö

Koulutuksen aikataulu

1. Itseopiskelu verkossa 25.-9.9.2023

2. Ryhmäopiskelu verkossa ma-to 9.-12.10.2023 klo 9.00-13.30

3. Taite-valmennusryhmän toteuttamien yhdessä ohjaajaparin kanssa (noin 25 tuntia)

4. Väli- ja arviointitehtävät Taite-valmennusryhmän toteuttamisen jälkeen

5. Ryhmäopiskelu verkossa 26.1.2024 klo 9.00–13.30

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- terveys- ja työllisyyspalveluissa työskentelevät, asiakasrajapinnassa toimivat ja ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneet ammattilaiset. He voivat toimia joko julkisella, yksityisellä ja 3. sektorilla tai RRP valtionavustushankkeissa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

1. Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin ohjaajakoulutuksen vaiheisiin verkon välityksellä. Ryhmäopiskelu vaatii osallistujilta aktiivista osallistumista. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, vakaan nettiyhteyden, videovälitteiseen kokoukseen sopivat video- ja äänilaitteet sekä häiriöttömän tilan, josta käsin voit osallistua luottamuksellisiin keskusteluihin. Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

2. Kyseessä on ohjaajakoulutus, joten on myös tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus toteuttaa työttömille suunnattu Taite-valmennusryhmä omalla alueellaan tai organisaatiossaan. Valmennusryhmä toteutetaan sen ohjaajaparin kanssa, jonka kanssa koulutukseen osallistutaan.

Kysy meiltä lisää

Miia Wikström

Miia Wikström

tutkija
Sähköpostiosoite
miia.wikstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2164
Liisi Räikkönen

Liisi Räikkönen

Käytännön järjestelyt

Sähköpostiosoite
liisi.raikkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2438