Kuvituskuva
Toteutustapa
Etäkoulutus

Tuura-ohjaajakoulutus, elokuu

Tuura on Työterveyslaitoksen kehittämä vertaisryhmämenetelmä mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Koulutukseen osallistumisen jälkeen voit toimia Tuura-vertaisryhmien ohjaajana. Ryhmiä ohjataan työpareina, toinen ohjaaja voi olla joko samasta organisaatiosta tai esimerkiksi työterveyshuollosta. Tuuran kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä erityisesti urasiirtymissä.

Yksittäiset osallistujat

Tilaisuus on maksuton.

Aihe
Esihenkilötyö ja henkilöstö
Työhyvinvointi
Ajankohta
22.08.2022 – 31.01.2023
Kesto
yhteensä 15 tuntia + ohjausharjoittelu
Paikkakunta
Paikkakunta
Etä-/verkko-opiskelu
Ilmoittautumisaika
17.09.2021 – 15.08.2022
Koulutustapa
Maksuton tilaisuus
Hinta
0
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Tuura koulutuksen jälkeen saat valmiuden toimia Tuura-menetelmä-ohjaajana. Ryhmävalmennukset on suunnattu työuransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation vahvistamiseen. Menetelmä kehittää työuran hallintaa ja voimavaroja sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä verkkotyöpajasta sekä välitehtävästä. Ohjaajakoulutuksen suorittaneet saavat ohjaajan sertifikaatin Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja -menetelmään.

1. verkkotyöpaja 22.8.2022 klo 12.00-15.00
2. verkkotyöpaja 24.8.2022 klo 9.00-12.00
3. verkkotyöpaja 29.8.2022 klo 12.00-15.00
4. verkkotyöpaja 31.8.2022 klo 9.00-12.00
Ohjausharjoittelu + välitehtävä
5. verkkotyöpaja 31.1.2023 klo 9.00-12.00

Ensimmäisen neljän verkkotyöpajan aikana osallistujat tutustuvat valmennussisältöihin, työskentelytapoihin, vaikuttavuustuloksiin ja ohjaajatoimintaan. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. henkilökohtaisten vahvuuksien kartoittaminen, omassa työssä kehittyminen, muutostilanteiden kohtaaminen sekä työ ja muut elämänalueet.

Viimeisessä verkkotyöpajassa osallistujat arvioivat välitehtävänä toteuttamaansa ryhmävalmennusta, omaa ohjaajatyötään ja suunnittelevat menetelmän käytännön toteutusta. Koulutus pidetään Howspace-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöstöhallinnon ammattilaiset, työterveyshuollon asiantuntijat sekä muut työsuojelun tai työhyvinvoinnin parissa työskentelevät.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

1. Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin työpajoihin verkon välityksellä.

2. Kyseessä on kouluttaja koulutus (train the trainer), joten on tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus ohjata ryhmiä omassa organisaatiossaan. Ryhmien ohjaaminen tehdään työparin kanssa, joka voi olla työterveyshuollosta tai omasta organisaatiosta.

3. Koulutus on vuorovaikutteista, joten osallistuakseen osallistuja tarvitsee rauhallisen tilan, jossa pystyy puhumaan ja käyttämään tietokoneen kameraa. Mikäli organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla tai mobiililaitteella (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Lisätietoa Tuura-valmennuksesta

Tuura on Työterveyslaitoksen kehittämä vertaisryhmämenetelmä mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Sen kehittämisessä on hyödynnetty tutkimustietoa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä erityisesti urasiirtymissä. Vaikutusteorian mukaisesti ryhmämenetelmä tähtää osallistujien pystyvyyden tunteen ja vastoinkäymisiin varautumisen vahvistumiseen koskien työuran hallintaa erityisesti muutostilanteissa.

Koulutus on osa Sosiaali- ja terveysministeriön työelämän mielenterveysohjelmaa.

Työelämän mielenterveysohjelma, lue lisää!

Ota yhteyttä

Kirsi Luokkala

Kirsi Luokkala

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
kirsi.luokkala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2312
Telma Rivinoja

Telma Rivinoja

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
telma.rivinoja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2070
Liisi Räikkönen

Liisi Räikkönen

Käytännön järjestelyt

Sähköpostiosoite
liisi.raikkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2438