Kuvituskuva
Toteutustapa
Etäkoulutus

Työuran uurtaja –ohjaajakoulutus (Tuura)

Kouluttaudu tutkitusti vaikuttavan Työuran uurtaja® (Tuura) -ryhmävalmennuksen ohjaajaksi!

Tuura-valmennus parantaa ennakoivasti osallistujien työhyvinvointia, työkykyä sekä työuran hallintaa. Lisäksi valmennus vähentää osallistujien pitkiä sairauspoissaoloja vaikuttavuustutkimustemme mukaan.

Tuura-valmennus soveltuu työpaikoille, joissa halutaan panostaa työkyvyn ylläpitämiseen työntekijälähtöisesti ja ennakoivasti. Ohjaajakoulutus antaa sinulle valmiudet toteuttaa valmennuksia.

Yksittäiset osallistujat

Koulutus on maksuton

Aihe
Mieli ja työ
Terveys ja työkyky
Ajankohta
02.10. – 19.12.2023
Kesto
14,5 tuntia. Koulutuksesta saa todistuksen.
Paikkakunta
Etä-/verkko-opiskelu
Ilmoittautumisaika
08.05. – 25.09.2023
Koulutustapa
Maksuton tilaisuus
Hinta
0
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Ohjaajaksi kouluttautuminen antaa valmiudet toteuttaa Tuura-valmennuksia omalla työpaikalla ohjaajaparin kanssa.

Ohjaajakoulutuksessa saat omakohtaisen kokemuksen Tuura-valmennuksen menetelmistä osallistujan näkökulmasta ja saat valmiudet ohjata vertaisryhmän oppimista. Opit toteuttamaan Tuura-valmennusta käytännössä ja tarkastelet samalla omaa työhyvinvointiasi ja työuraasi.

Ohjaajaksi kouluttautuminen kannattaa erityisesti silloin, kun työpaikalla on tunnistettu tarve tukea henkilöstöä erilaisissa työhön ja uraan liittyvissä muutoksissa. Valmennusmenetelmää voi hyödyntää myös kaikille tarjottavana uravalmennuksena tai osana varhaisen välittämisen suunnitelmaa.

Ohjaajakoulutus soveltuu HR:n, työsuojelun, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaisille ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Tuura-valmennusryhmiä ohjataan ohjaajaparina. Osallistu ohjaajakoulutukseen oman tulevan ohjaajaparisi kanssa!

Sisältö

Ohjaajakoulutuksessa käydään soveltaen läpi Tuura-valmennuksen runkoa, jotta osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen valmennuksesta. Lisäksi jokaisessa tapaamisessa on ohjauksellinen teemaosuus. Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat Tuura-valmennusta omalla tai asiakastyöpaikallaan ja kirjoittavat kokemuksestaan oppimispäiväkirjan.

Koulutuksen aikataulu

1. tapaaminen 2.10. klo 12-15
· Aloitus: käytännön asiat ja tutustuminen
· Työelämätavoitteet
· Tutkittua tietoa Tuurasta ja valmennusmenetelmään perehtyminen
· Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen
· Vahvuudet ohjaajana
· Yhteenveto

2. tapaaminen 5.10. klo 9-12
· Aloitus: työelämäodotukset
· Omassa työssä kehittyminen
· Ryhmänohjauksen periaatteet ja ohjaajan rooli Tuurassa
· Muutosten hallinta työssä ja työuralla
· Yhteenveto

3. tapaaminen 9.10. klo 12-15
· Aloitus: orientaatio tapaamisen teemaan
· Henkilökohtaiset verkostot ja sosiaalinen tuki
· Verkostojen laajentaminen
· Työmäärän hallinta
· Tuuran toteutus käytännössä: vinkkejä verkko- ja lähitoteutukseen
· Yhteenveto

4. tapaaminen 10.10. klo 12-15
· Aloitus: työhyvinvointi ja stressinhallinta
· Oman toimintasuunnitelman tekeminen
· Haasteelliset ohjaustilanteet ja niiden ratkaisut
· Välitehtävän ohjeistus
· Yhteenveto

Välitehtävä: Tuura-ohjausharjoittelu omassa organisaatiossa + oppimispäiväkirja
· Joko kokonaisen Tuura-valmennuksen tai erikseen koulutuksessa osoitetun yksittäisen Tuura-harjoituksen ohjaaminen omassa tai asiakasorganisaatiossa
· 2-3 sivun mittainen oppimispäiväkirja ohjausharjoittelusta

5. tapaaminen 19.12. klo 9-11.30
· Aloitus: katsaus ohjausharjoitteluihin
· Ohjausharjoittelukokemusten käsittely:
- Onnistumiset
- Haasteet ja ratkaisut
- Tuuran ryhmänohjauksen periaatteiden toteutuminen
· Yhteenveto

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

1. Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin tapaamisiin verkon välityksellä. Tapaamiset vaativat osallistujilta aktiivista osallistumista. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, vakaan nettiyhteyden, videovälitteiseen kokoukseen sopivat video- ja äänilaitteet sekä häiriöttömän tilan, josta käsin voit osallistua luottamuksellisiin keskusteluihin. Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

2. Kyseessä on ohjaajakoulutus, joten on tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus ohjata valmennusryhmiä omassa organisaatiossaan. Valmennukset ohjataan parin kanssa, joka voi olla työterveyshuollosta tai omasta organisaatiosta. Suosittelemme ensisijaisesti osallistumaan oman parin kanssa. Toissijaisesti ohjaajakoulutukseen osallistuva voi perehdyttää itse oman parinsa ohjaajan käsikirjan avulla.

Kohderyhmä

HR, työsuojelu, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaiset ja ohjaustyöstä kiinnostuneet.

Kysy meiltä lisää

Anna Tienhaara

Anna Tienhaara

vanhempi konsultti
Sähköpostiosoite
Anna.Tienhaara [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2607
Liisi Räikkönen

Liisi Räikkönen

Käytännön järjestelyt

Sähköpostiosoite
liisi.raikkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2438