Kuvituskuva
Toteutustapa
Etäkoulutus

Työuran uurtaja® (Tuura) -ohjaajakoulutus

Kouluttaudu tutkitusti vaikuttavan Työuran uurtaja® (Tuura) -ryhmävalmennuksen ohjaajaksi!

Tuura-valmennus parantaa ennakoivasti osallistujien työhyvinvointia, työkykyä sekä työuran hallintaa. Lisäksi valmennus vähentää osallistujien pitkiä sairauspoissaoloja vaikuttavuustutkimustemme mukaan.

Tuura-valmennus soveltuu työpaikoille, joissa halutaan panostaa työkyvyn ylläpitämiseen työntekijälähtöisesti ja ennakoivasti. Ohjaajakoulutus antaa sinulle valmiudet toteuttaa valmennuksia.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Aihe
Esihenkilötyö ja henkilöstö
Työhyvinvointi
Ajankohta
02.02. – 30.05.2023
Kesto
yhteensä 15 tuntia + ohjausharjoittelu
Paikkakunta
Etä-/verkko-opiskelu
Ilmoittautumisaika
03.10.2022 – 26.01.2023
Koulutustapa
Avoin koulutus
Hinta
990
EUR
+ alv
24%

Tavoite ja hyödyt

Ohjaajaksi kouluttautuminen antaa valmiudet toteuttaa Tuura-valmennuksia omalla työpaikalla työparin kanssa.

Ohjaajakoulutuksessa saat omakohtaisen kokemuksen Tuura-valmennuksen menetelmistä osallistujan näkökulmasta ja saat valmiudet ohjata vertaisryhmän oppimista. Opit toteuttamaan Tuura-valmennusta käytännössä ja tarkastelet samalla omaa työhyvinvointiasi ja työuraasi.

Ohjaajaksi kouluttautuminen kannattaa erityisesti silloin, kun työpaikalla on tunnistettu tarve tukea henkilöstöä erilaisissa työhön ja uraan liittyvissä muutoksissa. Valmennusmenetelmää voi hyödyntää myös kaikille tarjottavana uravalmennuksena tai osana varhaisen välittämisen suunnitelmaa.

Ohjaajakoulutus soveltuu HR:n, työsuojelun, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaisille ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Suosittelemme osallistumaan ohjaajakoulutukseen oman tulevan ohjaajaparin kanssa!

Sisältö

1. tapaaminen (3 h) 2.2.2023 klo 12.30-15.30
• Aloitus: käytännön asiat ja tutustuminen
• Työelämätavoitteet
• Tutkittua tietoa Tuurasta ja valmennusmenetelmään perehtyminen
• Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen
• Vahvuudet ohjaajana
• Yhteenveto

2. tapaaminen (3 h) 7.2.2023 klo 9.00-12.00
• Aloitus: työelämäodotukset
• Omassa työssä kehittyminen
• Ryhmänohjauksen periaatteet ja ohjaajan rooli Tuurassa
• Muutosten hallinta työssä ja työuralla
• Yhteenveto

3. tapaaminen (3 h) 9.2.2023 klo 12.30-15.30
• Aloitus: orientaatio tapaamisen teemaan
• Henkilökohtaiset verkostot ja sosiaalinen tuki
• Verkostojen laajentaminen
• Työmäärän hallinta
• Tuuran toteutus käytännössä: vinkkejä verkko- ja lähitoteutukseen
• Yhteenveto

4. tapaaminen (3 h) 13.2.2023 klo 12.30-15.30
• Aloitus: työhyvinvointi ja stressinhallinta
• Oman toimintasuunnitelman tekeminen
• Haasteelliset ohjaustilanteet ja niiden ratkaisut
• Välitehtävän ohjeistus
• Yhteenveto

Välitehtävä: Tuura-ohjausharjoittelu omassa organisaatiossa + oppimispäiväkirja
• Joko kokonaisen Tuura-valmennuksen tai erikseen koulutuksessa osoitetun yksittäisen Tuura-harjoituksen ohjaaminen omassa tai asiakasorganisaatiossa

• 2-3 sivun mittainen oppimispäiväkirja ohjausharjoittelusta

5. tapaaminen (2,5 h) 30.5.2023 klo 9.00-11.30
• Aloitus: katsaus ohjausharjoitteluihin
• Ohjausharjoittelukokemusten käsittely:
o Onnistumiset
o Haasteet ja ratkaisut
o Tuuran ryhmänohjauksen periaatteiden toteutuminen

• Yhteenveto

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on HR, työsuojelu, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaiset ja ohjaustyöstä kiinnostuneet.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

1. Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin tapaamisiin verkon välityksellä. Tapaamiset vaativat osallistujilta aktiivista osallistumista. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, vakaan nettiyhteyden, videovälitteiseen kokoukseen sopivat video- ja äänilaitteet sekä häiriöttömän tilan, josta käsin voit osallistua luottamuksellisiin keskusteluihin. Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

2. Kyseessä on ohjaajakoulutus, joten on tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus ohjata valmennusryhmiä omassa organisaatiossaan. Valmennukset ohjataan työparin kanssa, joka voi olla työterveyshuollosta tai omasta organisaatiosta. Suosittelemme ensisijaisesti osallistumaan oman parin kanssa. Toissijaisesti ohjaajakoulutukseen osallistuva voi perehdyttää itse oman parinsa ohjaajan käsikirjan avulla.

Kysy meiltä lisää

Telma Rivinoja

Telma Rivinoja

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
telma.rivinoja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2070
Liisi Räikkönen

Liisi Räikkönen

Käytännön järjestelyt

Sähköpostiosoite
liisi.raikkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2438