Skip to content

Henkinen ensiapu – nopea apu kollegalta

Jokaisen meidän työpaikallamme voi sattua henkisesti kuormittavia tilanteita. Onko teillä tarjolla riittävästi apua kokemusten purkamiseen?

Monenlaiset turvallisuuspoikkeamat ja työn häiriöt, kuten hankala käytös ja muut työturvallisuutta uhkaavat tapahtumat ovat nykyisin työpaikkojen arkea. Ne vaikuttavat henkilöstön työkykyyn, työhön sitoutumiseen ja työssä jaksamiseen.

Henkistä ensiapua kollegalta kollegalle

Henkisen ensiavun tarkoituksena on kehittää työyhteisön kykyä käsitellä poikkeamien mahdollisesti aiheuttamia stressireaktioita. Pahaa oloa ei kannata työyhteisössä sivuuttaa, vaan sen yhteistä käsittelyä työpaikalla voi harjoitella. Henkinen ensiapu on matalan kynnyksen tukea lievien poikkeamien ja kuormittavien tilanteiden läpikäymiseen.

Henkisen ensiavun tukemiseen tarjoamme yksittäisten koulutusten lisäksi myös pitkäkestoista yhteistyötä, jottette jää tärkeän aiheen kanssa yksin.

Henkinen ensiapu™ on matalan kynnyksen tukea

Koulutettu ja nimetty tukihenkilö antaa henkistä matalan kynnyksen ensiapua kollegalle SAFER-keskustelumallia käyttäen. Keskustelumallin avulla tukihenkilöt voivat purkaa poikkeamien aiheuttamia reaktioita nopeasti ja systemaattisesti tapahtuman jälkeen.

Koulutettu tukihenkilö on työyhteisön luotettu jäsen, jonka kanssa on helppo jakaa hankalan tilanteen aiheuttamat tuntemukset ja ajatukset. Tukihenkilöiksi on kouluttautunut useista virastoista työntekijöitä, esimiehiä sekä useita työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja.

Miksi?

Tärkeä osa turvallisuuden hallintaa ja työhyvinvointia
Systemaattisesti hyödynnettynä tukee työkykyä ja hyvinvointia
Edistää työpaikan turvallisuuskulttuuria
Nopeuttaa henkistä toipumista vaaratilanteiden jälkeen
SAFER-tukihenkilö on tuttu ja luotettu työyhteisön jäsen, jolle on helpompi puhua kuin tuntemattomalle

Henkisen ensiavun malli pohjautuu kriisipsykologi Jeffrey Mitchellin luomaan malliin. Sitä on kehitetty Suomessa Finavialla ja Helsingin kaupungilla Anna-Maria Teperin johdolla. Mallista on tuoretta tutkimustietoa EduSafe-hankkeesta sekä Työsuojelurahaston loppuraportissa.

Monenlaiset turvallisuuspoikkeamat ja työn häiriöt, kuten hankala käytös ja muut työturvallisuutta uhkaavat tapahtumat ovat nykyisin työpaikkojen arkea. Ne vaikuttavat henkilöstön työkykyyn, työhön sitoutumiseen ja työssä jaksamiseen.

Henkistä ensiapua kollegalta kollegalle

Henkisen ensiavun tarkoituksena on kehittää työyhteisön kykyä käsitellä poikkeamien mahdollisesti aiheuttamia stressireaktioita. Pahaa oloa ei kannata työyhteisössä sivuuttaa, vaan sen yhteistä käsittelyä työpaikalla voi harjoitella. Henkinen ensiapu on matalan kynnyksen tukea lievien poikkeamien ja kuormittavien tilanteiden läpikäymiseen.

Henkisen ensiavun tukemiseen tarjoamme yksittäisten koulutusten lisäksi myös pitkäkestoista yhteistyötä, jottette jää tärkeän aiheen kanssa yksin.

Henkinen ensiapu™ on matalan kynnyksen tukea

Koulutettu ja nimetty tukihenkilö antaa henkistä matalan kynnyksen ensiapua kollegalle SAFER-keskustelumallia käyttäen. Keskustelumallin avulla tukihenkilöt voivat purkaa poikkeamien aiheuttamia reaktioita nopeasti ja systemaattisesti tapahtuman jälkeen.

Koulutettu tukihenkilö on työyhteisön luotettu jäsen, jonka kanssa on helppo jakaa hankalan tilanteen aiheuttamat tuntemukset ja ajatukset. Tukihenkilöiksi on kouluttautunut useista virastoista työntekijöitä, esimiehiä sekä useita työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja.

Miksi?

Tärkeä osa turvallisuuden hallintaa ja työhyvinvointia
Systemaattisesti hyödynnettynä tukee työkykyä ja hyvinvointia
Edistää työpaikan turvallisuuskulttuuria
Nopeuttaa henkistä toipumista vaaratilanteiden jälkeen
SAFER-tukihenkilö on tuttu ja luotettu työyhteisön jäsen, jolle on helpompi puhua kuin tuntemattomalle

Henkisen ensiavun malli pohjautuu kriisipsykologi Jeffrey Mitchellin luomaan malliin. Sitä on kehitetty Suomessa Finavialla ja Helsingin kaupungilla Anna-Maria Teperin johdolla. Mallista on tuoretta tutkimustietoa EduSafe-hankkeesta sekä Työsuojelurahaston loppuraportissa.

Lue lisää