Kemikaalit työssä -verkkovalmennus

Kemikaaliturvallisuuden kulmakivi työpaikalla on johdon ja työntekijän riittävä ja oikeanlainen kemikaalitieto sekä taito tulkita näitä tietoja. Valmennus antaa hyvät valmiudet kemikaalien turvalliseen käyttöön työssä.

Kemikaaliturvallisuuden kannalta keskeiset tiedonlähteet ja perustyökalut on koulutuksessa koottu yhteen paikkaan. Opiskelu on sujuvaa, ja opittuja asioita voi helposti soveltaa käytännön arjessa työpaikalla. Osaaminen varmistetaan erilaisten tehtävien avulla. Koulutus sisältää tutkimukseen perustuvaa, ajankohtaista ja merkityksellistä tietoa, jota muuten voi olla vaikea löytää.

Valmennuksen hyödyt

KEMIKAALIRISKINARVIOINTI HELPOTTUU

Monimutkaiselta tuntuva kemikaaliriskien arviointi yksinkertaistuu.

ORGANISAATION YHTEINEN OSAAMINEN KASVAA

Yhteistyö riskien hallitsemiseksi helpottuu, kun kaikilla on yhteinen osaaminen.

KEMIKAALIALTISTUMINEN VÄHENEE

Osaamisen myötä kemikaaliriskien hallinta paranee ja altistuminen vähenee.

VASTUUT JA ROOLIT KIRKASTUVAT

Säädösten sekä eri toimijoiden roolien ja vastuiden tunteminen jäntevöittävät toimintaa.

Kenelle verkkovalmennus on tarkoitettu?

Kemikaalit työssä -verkkovalmennus on suunniteltu esimiesten, työsuojeluhenkilöstön, kemikaalien hankinnasta vastaavien sekä työterveyshuollon tarpeisiin. Paljon kemikaaleja käyttävissä yrityksissä se soveltuu myös koko henkilöstön käyttöön.

Verkkovalmennuksen sisältö

Verkkovalmennus koostuu kuudesta moduulista:

  • Mikä kemikaali?
  • Vaaraominaisuudet
  • Käyttöturvallisuustiedote tutuksi
  • Kemikaalitiedonlähteet
  • Säädökset ja vastuut
  • Kemikaalitiedolla turvallisuutta

OPISKELU ETENEE OMASSA TAHDISSA

Varaa noin yksi tunti yhden moduulin opiskeluun.

Opiskele silloin kun ehdit.

Laita hyödyllisimmät linkit ja tietolähteet talteen.

Voit palata materiaaleihin milloin vain.

Pyydä esittely tai tarjous

Verkkovalmennus voidaan myös räätälöidä työpaikan omien tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous työyhteisöllesi  ja saat tietoa, miten valmennus sopii parhaiten työpaikallesi. Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi.