Kuvituskuva
Toteutustapa
Lähikoulutus

Kemikaalien terveysriskien arviointi työterveyshuollossa

Mietityttäänkö sinua kemikaalien terveysvaikutukset, annos-vastesuhteet ja raja-arvot tai altistumisen arviointi, työhygieeniset mittaukset ja biomonitorointi? Tässä koulutuksessa pureudutaan kemikaaleihin työperäisten sairauksien aiheuttajina ja terveystarkastusten tarpeeseen.

Yksittäiset osallistujat

Maksutapa: lasku

Ryhmät ja räätälöidyt ratkaisut
Aihe
Kemikaaliturvallisuus
Työympäristö
Terveys ja työkyky
Työterveyshuolto
Ajankohta
01.–02.11.2023
Kesto
2 päivää
Paikkakunta
Helsinki
Ilmoittautumisaika
03.10.2022 – 11.10.2023
Koulutustapa
Avoin koulutus
Hinta
750
EUR
+ alv
24%

Tavoite ja hyödyt

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet arvioida kemikaalien aiheuttamia terveysriskejä työssä, arvioida altistumista ja työntekijöiden seurantatarvetta sekä esimerkiksi kemikaalialtistumiseen liittyviä erityisäitiyslomakysymyksiä.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:
Kemikaalien terveysvaikutukset, annos-vastesuhteet ja raja-arvot.
Altistumisen arviointi, työhygieeniset mittaukset ja biomonitorointi.

Kemikaalit työperäisten sairauksien aiheuttajina ja terveystarkastusten tarve.

Erityistä vaaraa (allergioita, syöpää tai vaaraa lisääntymiselle) aiheuttavien aineiden terveysriskien arviointi.

Kemikaalialtistumisen hallinta (mm. suojaimet). Käyttöturvallisuustiedotteet, luokitukset ja merkinnät ja niiden hyödyntäminen.

Kemikaalitiedonlähteet.

Opetusmenetelminä toimivat asiantuntijaluennot ja ryhmätyöskentely.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu työterveyslääkäreille ja -hoitajille.